Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy / Główny Specjalista w Biurze Rezerw Technicznych i Specjalnych
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa, ul. Grzybowska 45
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
41 dni temu

Dołącz do Biura Rezerw Technicznych i Specjalnych

Starszy / Główny Specjalista w Biurze Rezerw Technicznych i Specjalnych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Starszy/Główny Specjalista w Biurze Rezerw Technicznych i Specjalnych.
 • Chcemy zatrudnić dwie osoby na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i likwidacją rezerw specjalnych.
 • Opracowywanie umów oraz dokumentacji technicznej dotyczących zarządzaniem rezerwami specjalnymi oraz nadzorowanie ich realizacji.
 • Uczestnictwo w procedurach przetargowych, w tym w negocjacjach z kontrahentami zewnętrznymi.
 • Sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem asortymentami rezerw specjalnych w Agencji i u kontrahentów zewnętrznych.
 • Sporządzanie analiz w zakresie gospodarowania rezerwami specjalnymi wraz z opracowywaniem instrukcji przechowywania i innych dokumentów w tym obszarze.
 • Sporządzanie pism i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.
 • Współpraca z administracją centralną w zakresie gospodarowania rezerwami specjalnymi.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z działaniem Działu Rezerw Specjalnych zlecanych przez przełożonego.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania.
 • Wykształcenie wyższe w zakresie prawo, administracja publiczna.
 • Udokumentowany, co najmniej 2 letni staż pracy (Starszy Specjalista) lub 3 letni staż pracy (Główny Specjalista), najlepiej w administracji publicznej lub w sektorze prywatnym w obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu bronią i amunicją.
 • Znajomość:
  • zagadnień technicznych w obszarze uzbrojenia lub/i obrotu uzbrojeniem lub/i obrotu bronią i amunicją,
  • znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych,
  • znajomość ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
  • znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • znajomość ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji do realizacji zakupów asortymentu.
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej zakresu wywozu asortymentu poza granice kraju.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym.
 • Umiejętności:
  • analitycznego myślenia,
  • samodzielnego podejmowania decyzji,
  • pracy w zespole,
  • gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych RARS na terenie całego kraju,
  • zdolności organizacyjne oraz inicjatywa i dynamizm w działaniu,
  • punktualność, rzetelność, dokładność.
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Znajomość obsługi oprogramowania SAP ERP.
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).

Podobne oferty