Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Warszawa
starszy specjalista (senior) / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
4 dni temu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jesteśmy największą Agencją płatniczą w Europie. Zajmujemy się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udzielamy pomocy ze środków krajowych. Zatrudniamy ponad 11 tys pracowników w całej Polsce. Naszym pracownikom oferujemy stałe zatrudnienie, przejrzyste zasady wynagradzania, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Rynków Rolnych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/DRR/65/22

Stanowisko pracy ds. wsparcia i uznawania grup i organizacji producentów

 

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

 

Oferujemy:
 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
Główne obowiązki:
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem założeń, testowaniem i doskonaleniem systemów informatycznych wspierających obsługę grup i organizacji producentów,
 • bieżąca interpretacja przepisów prawa zgodnie z pojawiającymi się potrzebami,
 • nadzór merytoryczny nad oddziałami regionalnymi ARiMR w zakresie prawidłowej realizacji zadań związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego i uznawaniem grup i organizacji producentów,
 • opracowywanie i aktualizacja procedur, formularzy wniosków, instrukcji i wytycznych związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego i uznawaniem grup i organizacji producentów,
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń pracowników oddziałów regionalnych ARiMR związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego i uznawaniem grup i organizacji producentów. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych, proponowanie zmian w obowiązujących aktach prawa krajowego i wspólnotowego związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego oraz uznawaniem grup i organizacji producentów.
Wymagania konieczne:

 

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • co najmniej dwuletni staż pracy,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
Wymagania pożądane:
 • preferowane kierunki wykształcenia: rolnictwo, administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia, fundusze unijne, stosunki międzynarodowe lub pokrewne powyższych,
 • mile widziana znajomość funkcjonowania grup i organizacji producentów,
 • mile widziane doświadczenie w testowaniu i przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność oraz komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
 • Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 30.06.2022 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

 

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa

z dopiskiem: ARiMR/DRR/65/22

 

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30-15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: ARiMR/DRR/65/22

 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl

z dopiskiem: ARiMR/DRR/65/22

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracyzawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Podobne oferty