Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Warszawa
82 dni temu
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80733

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca administracyjno-biurowa:


- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner).


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


Pomieszczenie pracy mieści się na pierwszym piętrze budynku biurowego.


Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.


Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Będzie odpowiedzialna za organizację wydarzeń edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Departament (np. konferencji, seminariów, spotkań),
 • współpracę w zakresie promocji działalności Urzędu z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami i innymi placówkami naukowymi, organizacjami samorządów zawodowych i przedsiębiorcami,
 • przygotowywanie sprawozdań merytorycznych w ramach prowadzonych zadań,
 • przygotowywanie dokumentacji wyboru wykonawców w związku z organizowanymi przedsięwzięciami,
 • zapewnienie płynnego przepływu dokumentacji finansowej i merytorycznej zgodnie z harmonogramem i budżetem realizowanych projektów związanych z działalnością edukacyjną oraz informacyjno-promocyjną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość zasad redagowania korespondencji, opracowywania umów i innych dokumentów związanych z realizowanymi działaniami, a także obsługi dokumentacji finansowo-księgowej,
 • znajomość kompetencji oraz zadań Urzędu Patentowego RP,
 • umiejętność redagowania materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych w zakresie pakietu MS Office, oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej
 • rzetelność, systematyczność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe