Oferty Tygodnia

 • KRKA Polska Sp. z o.o.
  Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Janów Lubelski, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Łuków, Opole Lubelskie, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Świdnik, Tomaszów Lubelski, Włodawa, Zamość
  specjalista junior / mid / senior
  pełny etat
  umowa o pracę
  2 dni
  Obserwuj

Praca Włodawa Najnowsze oferty pracy: 14

Praca LUBELSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca we Włodawie

Włodawa – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Wschodnią granicę Włodawy wyznacza rzeka Bug. To także fragment granicy polsko-białoruskiej. Geograficznie – miasto leży na Garbie Włodawskim, poza Bugiem przepływa przez nie także Włodawka. Miejscowość rozciąga się na prawie 18 kilometrach kwadratowych, liczy 13 tys. mieszkańców.

Włodawa leży 86 km od Lublina, od międzynarodowego portu lotniczego w Świdniku miasto dzieli 79 km. Dojazd autem do stolicy Polski wymaga pokonania 244 km.  Niedaleko Włodawy leżą takie miejscowości jak Parczew (50 km), Chełm (50 km), Ostrów Lubelski (59 km), Siedliszcze (60 km) czy Rejowiec Fabryczny (63 km).

Przygraniczna Włodawa to duży węzeł komunikacyjny, w którym krzyżują się DK nr 82 (Lublin – Włodawa), DW nr 812 (z Krasnegostawu do Białej-Podlaskiej) oraz DW 816 (wzdłuż granicy kraju – z Zosina do Terespola).

Włodawa określana jest jako miasto trzech kultur – poza Polakami przez wieki zamieszkiwana była przez Żydów oraz Ukraińców (Rusinów). Dawną mieszankę obyczajów, tradycji, religii dziś upamiętnia Festiwal Trzech Kultur, corocznie organizowany w mieście.

Wielokulturowość tutejszej społeczności uwidacznia się w zabytkach. Niedaleko siebie stoją wybudowany w XVIII w. kościół św. Ludwika i klasztor Paulinów, również XVIII-wieczne wielka i mała synagoga oraz Dom Pokahalny z pierwszej połowy XX w., a także cerkiew prawosławna Narodzenia NMP, wzniesiona w końcówce XIX w.

Rynek pracy, oferty pracy – Włodawa

Około 50% powierzchni miasta zajmują użytki rolne, kolejne 10% – lasy. Włodawa nie jest silnie zurbanizowana ani uprzemysłowiona. W całym powiecie nie ma dużych zakładów pracy, liczących co najmniej 250 pracowników. Na terenie miasta zarejestrowane są 1263 podmioty gospodarki narodowej (dane GUS, REGON stan na 31.08.2020 r.). Wśród nich:

 • 1197 jednostek do 9 pracowników,
 • 53 podmioty liczące 10-49 zatrudnionych,
 • 13 pracodawców utrzymujących między 50 a 249 miejsc pracy.

Co ważne 9 na 13 największych podmiotów należy do sektora publicznego. Podobnie 25 jednostek zatrudniających między 10 a 49 osób. Sektor publiczny odgrywa zatem istotną rolę w strukturze lokalnego rynku pracy.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jest dużym wyzwaniem urzędu pracy. Włodawa i okoliczne miejscowości cechuje wysoka stopa bezrobocia. W sierpniu 2020 r. zarejestrowanych w PUP było 2,2 tys. osób. Stopa bezrobocia wynosiła 14,9%. Powiat włodawski odnotował tym samym najwyższą wartość tego wskaźnika ze wszystkich powiatów Lubelszczyzny. Średnia dla województwa wynosiła w tym okresie 8,1%, a dla Polski – 6,1%. 

Na kogo czeka praca we Włodawie? Aktualne oferty warto śledzić przede wszystkim na portalach internetowych poświęconych tematyce pracy, a ogólne trendy na rynku zatrudnienia znaleźć można w badaniu Barometr zawodów. Dzieli ono zawody na trzy grupy: nadwyżkową, w równowadze, deficytową.

W powiecie włodawskim w Barometrze zawodów wskazano deficyt w wielu branżach. Wśród poszukiwanych pracowników są rzemieślnicy, osoby po szkołach zawodowych (przykładowo kucharze, piekarze, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, mechanicy pojazdów samochodowych czy spawacze) i osoby legitymujące się określonymi uprawnieniami (m.in. kierowcy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych). Wśród zawodów deficytowych są też te, wymagające wykształcenia wyższego, takie jak nauczyciel (część specjalizacji), logopeda i audiofonolog, lekarz, pielęgniarka, położna, samodzielny księgowy, 
specjalista ds. finansowych, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji oraz inni.

Nie tylko zawody deficytowe są mocno zróżnicowane. Podobnie niejednorodna jest grupa zawodów nadwyżkowych. Trudności z zatrudnieniem w powiecie włodawskim mogą mieć kandydaci do pracy jako:
    • ekonomista,
    • filozof, historyk, politolog i kulturoznawca,
    • pracownik administracyjny i biurowy, 
    • pracownik biura podróży i organizator obsługi turystycznej,
    • specjalista technologii żywności i żywienia,
    • technik budownictwa,
    • technik informatyk,
    • technik mechanik,
    • kierowca samochodów osobowych,
    • masarz i przetwórca ryb,
    • robotnik obróbki skóry,
    • ogrodnik i sadownik,
    • rolnik i hodowca,
    • sprzątaczka i pokojowa,
    • ślusarz,
    • obuwnik.

PUP Włodawa:

Adres: ul. Niecała 2, 22-200 Włodawa
E-mail: luwl@praca.gov.pl, sekretariat@pup.wlodawa.pl
Telefon: (82) 57-25-240.