Praca Turek Najnowsze oferty pracy: 21

Praca w Turku

Podstawowe dane o mieście Turek – liczba mieszkańców, powierzchnia, położenie

Turek liczy 26,8 tys. mieszkańców. Rozciąga się na powierzchni 16 kilometrów kwadratowych. Miasto zlokalizowane jest we wschodniej części województwa, między Koninem a Łodzią. Turek znajduje się w odległości 128 km od Poznania, 78 km od Łodzi, 158 km od Wrocławia i 192 km od Warszawy. Miasto przecinają droga krajowa nr 72 z Konina przez Łódź do Rawy Mazowieckiej, droga krajowa nr 83 z Turku do Sieradza oraz droga wojewódzka nr 470 łącząca Kalisz z Kościelcem.

Powiat turecki poza gminą Turek tworzą dwie gminy miejsko-wiejskie: Dobra i Tuliszków oraz sześć gmin wiejskich: Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Turek i Władysławów.

Turek – miasto w zagłębiu węglowym

Jak wspomniano na wstępie, Turek leży w Konińskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. Złoża odkryto w 1960 r., co dało początek intensywnemu rozwojowi miasta jako ośrodka górniczo-energetycznego. Niemniej w 2018 r. zakończyła pracę zlokalizowana pod Turkiem Elektrownia Adamów. Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów jest w likwidacji, koniec wydobycia nastąpił wraz z końcem 2020 r. Tereny po kopalni i elektrowni mają zostać przeznaczone pod nowe inwestycje, w szczególności związane z odnawialnymi źródłami energii.

Inwestorzy, którzy chcą ulokować swój biznes w Turku, mają do dyspozycji Turecką Strefę Inwestycyjną. To zlokalizowane we wschodniej części miejscowości uzbrojone tereny pomiędzy DK nr 72 i DW nr 470. Strefa przystosowana jest zarówno do działalności produkcyjnej, magazynowej, jak i usługowej. Turek jako miejsce inwestycji ma wiele atutów, m.in. dostęp do gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem, rozbudowaną infrastrukturę energetyczną, dobrą komunikację, możliwość skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnień podatkowych. 

Praca w Turku: oferty, firmy i branże

Turek to ośrodek handlowo-usługowy, miejscowość z rozwiniętym przemysłem, zwłaszcza spożywczym, odzieżowym, drzewnym, metalowym i jedwabniczym. 

W mieście działają łącznie 2924 podmioty gospodarki narodowej (źródło: GUS, REGON stan na 30.11. 2020 r.). Wśród nich jest:

  • 6 dużych podmiotów (1 zatrudnia 1000 lub więcej osób, 5 między 250 a 999 osób,
  • 22 średnie podmioty (z kadrą rzędu 50-249 osób),
  • 110 małych podmiotów (10-49 zatrudnionych),
  • 2786 mikropodmiotów (0-9 pracujących).

PUP w Turku: oferty pracy, stopa bezrobocia

Ogólnie rzecz biorąc, rynek pracy w Wielkopolsce jest w dobrej kondycji. W większości powiatów stopa bezrobocia utrzymuje się poniżej poziomu krajowego. Według Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ten wynosi (dane na listopad 2020 r.):

  • dla Polski – 6,1%,
  • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
  • dla powiatu tureckiego – 4,4%,

Najniższy wskaźnik w województwie odnotowano natomiast w Poznaniu (1,9%), najwyższy w sąsiadującym z powiatem tureckim powiecie konińskim (9,4%).

W działającym w Turku urzędzie pracy w listopadzie 2020 r. zarejestrowanych było 2,5 tys. osób bezrobotnych, z czego z samego miasta Turek – 466 osób. W omawianym okresie w ofercie PUP znajdowało się 125 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (nie było wśród nich staży, wszystkie oferty dotyczyły zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej).