Praca Koło

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 396

Praca w Kole

Koło jest miastem w województwie wielkopolskim. Stanowi siedzibę władz powiatu kolskiego, a także wiejskiej gminy Koło; ma status gminy miejskiej.

Koło - atrakcje turystyczne

Koło jest dobrze skomunikowane, co jest ważnym atutem dla inwestorów. Gospodarka miasta rozwija się wielokierunkowo. Duże znaczenie ma dla niej przetwórstwo przemysłowe, zwłaszcza spożywcze. Koło to spory ośrodek gospodarczy – działa tu ponad 2,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich są także duże przedsiębiorstwa. W jakich branżach dostępna jest praca w Kole i okolicach? Kto może liczyć na zatrudnienie od zaraz? Oto społeczno-ekonomiczny profil miasta.

Koło – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Koło to największe miasto w powiecie kolskim. Leży w Kotlinie Kolskiej, nad rzeką Wartą. Koło liczy 21,5 tys. mieszkańców, zajmuje powierzchnię prawie 14 kilometrów kwadratowych.

To stara miejscowość, z wieloma ciekawymi zabytkami. Zaliczają się do nich ruiny zamku obronnego z XIV w., gotycki kościół farny z przełomu  XIV i XV wieku, a także późnobarokowy kościół i klasztor o.o. Bernardynów, ratusz miejski i spichlerz. Wśród popularnych w Kole atrakcji poza zabytkami znajdują się rozległe tereny zielone, m.in. parki: 600-lecia, Słowackiego, Moniuszki. Odpocząć można także, spacerując nad Wartą, czy korzystając z obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Odległości między Kołem a najbliższymi stolicami wojewódzkimi wynoszą:

 • 89 km – Łódź,
 • 131 km – Poznań,
 • 132 km – Bydgoszcz,
 • 184 km – Wrocław,
 • 194 km – Warszawa.

Niedaleko Koła leżą takie miasta jak Dąbie, Kłodawa, Turek, Sompolno, Przedecz, Izbica Kujawska, Konin, Tuliszków czy Uniejów.

Na układ komunikacyjny Koła składają się drogi o zasięgu lokalnym – powiatowe i gminne – oraz ponadlokalnym. Krzyżują się tu drogi krajowe i wojewódzkie: DK nr 92, łącząca Poznań i Warszawę, DW nr 270 – z Koła do Brześcia Kujawskiego oraz DW nr 473 – wiodąca przez Uniejów, Łask do Piotrkowa Trybunalskiego. Niedaleko od południowych granic miasta przebiega autostrada A2. W Kole znajduje się także stacja kolejowa. Pociągi pasażerskie umożliwiają bezpośredni dojazd do wielu miast w całej Polsce, m.in. Poznania, Warszawy, Świnoujścia, Kutna, Ełku czy Rzeszowa.

Rynek pracy, oferty pracy – Koło

Powiat kolski jest najdalej wysuniętym powiatem w województwie wielkopolskim, graniczy z województwami łódzkim i kujawsko-pomorskim. Składa się z 11 gmin:
gminy miejskiej Koło (największej w powiecie), gmin miejsko-wiejskich: Dąbie, Kłodawa, Przedecz oraz gmin wiejskich: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz.

Powiat zajmuje obszar 1011 kilometrów kwadratowych, liczy 86,7 tys. mieszkańców.

Jak zostało wspomniane na wstępie, Koło to spory ośrodek przemysłu, przede wszystkim spożywczego. W mieście działają znane w całej Polsce zakłady mięsne, okręgowa spółdzielnia mleczarska, proszkownia mleka oraz przetwórnia warzyw i owoców. Do większych pracodawców w mieście zaliczają się także producent i dystrybutor wyrobów z zakresu wyposażenia łazienek oraz armatury, a także producenci: narzędzi ściernych, materacy, wąskotaśmowych traków tartacznych, brzeszczotów oraz wyposażenia dla tartacznictwa, opakowań z tworzyw sztucznych.

W Kole działa 2586 podmiotów gospodarki narodowej. Choć większość to mikroprzedsiębiorstwa, w mieście znaleźć można zatrudnienie także w dużych firmach.

W REGON zarejestrowane są (dane GUS, stan na 31.12.2020 r.):

 • 2482 mikropodmioty (0-9 pracujących),
 • 72 małe podmioty (10-49 pracujących),
 • 26 średnich podmiotów (50-249 pracujących),
 • 6 dużych podmiotów (250-999 pracujących).

W strukturze własności przeważają jednostki prywatne. Na 2451 podmiotów w sektorze prywatnym 1996 to działalności osób fizycznych. Do sektora publicznego należy 11 podmiotów (74 mikro, 19 małych, 17 średnich i 1 duży).

W jakich branżach można znaleźć pracę w Kole? Najwięcej firm reprezentuje następujące sekcje PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 786 podmiotów,
 • budownictwo – 272 podmioty,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 210 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 198 podmiotów,
 • transport i gospodarka magazynowa – 185 podmiotów.

Rynek pracy w Wielkopolsce stwarza duże perspektywy na rozwój zawodowy. To województwo utrzymuje się w czołówce obszarów z najniższą stopą bezrobocia w Polsce.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia na koniec 2020 r. wynosiła:
    • dla Polski – 6,2%,
    • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
    • dla powiatu kolskiego – 4,7%.

Jak widać, wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie kolskim przewyższa średnią wojewódzką, utrzymuje się jednak poniżej średniej krajowej. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kole rok 2020 zamknięto z liczbą bezrobotnych wynoszącą 1518 osób.

PUP Koło:

Adres: ul. Sienkiewicza 27,62-600 Koło
E-mail: pokl@praca.gov.pl
Telefon: (63) 27 22 625.

 

Szukaj pracy w mieście