Praca Dąbie Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 31

Praca w Dąbiu

Dąbie (wielkopolskie) – ogólny opis miasta

Dąbie nad Nerem leży na wschodnim skraju województwa i w południowej części powiatu kolskiego. Miasto liczy niespełna 2 tys. mieszkańców i zajmuje 9 kilometrów kwadratowych powierzchni.

Gmina rozciąga się na obszarze 105 kilometrów kwadratowych. Tworzą ją 24 sołectwa, a liczba mieszkańców to ponad 6 tys. osób.

Przez gminę prowadzą ważne szlaki komunikacyjne. Znajdują się tu węzeł ze zjazdem na autostradę A2, linia kolejowa relacji Herby Nowe – Gdynia. W samym Dąbiu krzyżują się dwie drogi wojewódzkie – nr 473 i nr 263.

Dąbie leżą niedaleko siedziby administracji powiatu i największego ośrodka gospodarczego w okolicy – Koła. Dystans między miastami to 19 km. Inne nieodległe miejscowości to: Uniejów (14 km), Kłodawa (20 km), Łęczyca (28 km), Przedecz (30 km), Poddębica (30 km), Dobra (33 km), Krośniewice (35 km) i Turek (36 km).

By dojechać z Dąbia do stolicy Wielkopolski – Poznania, trzeba pokonać trasę 144 km. Bliżej jest do siedziby władz województwa łódzkiego. Dąbie i Łódź dzieli dystans 67 km. Do Warszawy są z kolei 172 km.

Dąbie, powiat kolski – podmioty w REGON 

Dąbie to nieduża miejscowość i również niewielki rynek zatrudnienia, który kształtują mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy. W mieście działa (źródło danych: GUS, stan REGON na koniec grudnia 2020 r.) 177 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 172 mikrojednostki – samozatrudnieni i podmioty do 9 pracujących – oraz 5 małych podmiotów z kadrą rzędu 10-49 osób. Co ważne – 4 z 5 podmiotów małych należą do sektora publicznego (łącznie jest w nim 8 podmiotów: 4 mikro i 4 małe). Na obszarach wiejskich gminy Dąbie działają kolejne 233 jednostki, z czego 228 mikro i 5 małych. 

Większe firmy oraz jednostki budżetowe ulokowane są w Kole (6 z 7 dużych podmiotów w całym powiecie kolskim). W obrębie powiatu działa łącznie 7270 podmiotów, z czego:

  • 7034 mikrojednostki (0-9 pracujących),
  • 188 małych podmiotów (10-49 pracujących),
  • 41 podmiotów średnich (50-249 pracujących),
  • 7 podmiotów dużych (250-999 pracujących).

Dąbie stwarza więc ograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia. Jakie branże są najbardziej rozwinięte i dają największe szanse na pracę? Dąbie to siedziba:

  • 58 podmiotów zajmujących się handlem/ naprawą pojazdów samochodowych,
  • 22 zakładów przemysłowych,
  • 16 podmiotów w sekcji budownictwo,
  • 15 podmiotów usługowych (należących do sekcji S PKD, obejmującej: działalność organizacji członkowskich, naprawę i konserwację komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, pozostałą indywidualną działalność usługową),
  • 12 firm transportowych i zajmujących się gospodarką magazynową.

Powiat kolski a rynek pracy w Wielkopolsce

Zachód Polski rozwija się gospodarczo, co widać m.in. w analizie stopy bezrobocia. Na koniec 2020 r. spośród polskich województw to właśnie w wielkopolskim odnotowano najniższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego. 

Wg danych GUS na koniec 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła: dla Polski – 6,1%, dla woj. wielkopolskiego – 3,7%. To zatem region zdecydowanie poniżej średniej. Jak na tym tle wypada powiat kolski? W nim wskaźnik wyniósł 4,7%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole w grudniu 2020 r. zarejestrowanych było 1,5 tys. osób bezrobotnych.