Praca Golina Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 15

Praca WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Golinie

Golina (woj. wielkopolskie) – podstawowe dane

Golina to nieduże miasto we wschodniej części województwa wielkopolskiego. Liczba jego mieszkańców wynosi niemal 4,5 tys. osób, a powierzchnia – 3,5 kilometra kwadratowego.

Miasto jest siedzibą samorządu miejsko-wiejskiej gminy Golina, składającej się z 26 miejscowości (18 sołectw). Gmina zajmuje 99 kilometrów kwadratowych. Ponad 70% jej obszaru zajmują użytki rolne.

Poza Goliną do powiatu konińskiego należą miasta: Kleczew, Rychwał, Sompolno i Ślesin. Siedzibą powiatu jest Konin, który ma status miasta na prawach powiatu. Stanowi także centralny ośrodek Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego, na którego obrzeżach leży Golina. 

Golina znajduje się niedaleko stolicy powiatu i dużego ośrodka gospodarczego regionu – Konina (centra miast dzieli 11 km). Ze stolicą Wielkopolski – Poznaniem – miasto dzieli 90 km, a ze stolicą woj. łódzkiego – 130 km.

Układ komunikacyjny gminy pozwala na dogodne przemieszczanie się do pobliskich miejscowości, poza wymienionymi w obrębie powiatu, są to m.in. Zagórów, Słupca, Tuliszków, Pyzdry czy Witkowo. Infrastruktura drogowa i kolejowa ma także znaczenie w skali ponadregionalnej. Przez gminę prowadzą droga krajowa nr 92, autostrada A2 (wjazd na węźle Sługocin), a także szlak kolejowy będący fragmentem międzynarodowej trasy E20, łączącej Berlin, Warszawę i Moskwę.

Perspektywy zawodowe w mieście Golina: oferty pracy, branże
Jak zostało wspomniane na wstępie, w Golinie pracę można znaleźć głównie w mikroprzedsiębiorstwach. Zgodnie z REGON (dane na koniec listopada 2020 r.) w mieście działają 444 podmioty gospodarki narodowej zatrudniające 0-9 osób, a także 9 podmiotów małych – z kadrą rzędu 10-49 pracowników i 3 podmioty średnie, generujące od 50 do 249 miejsc pracy.

W strukturze własności golińskich podmiotów przeważają przedsiębiorstwa prywatne (441), a wśród nich działalności osób fizycznych (397). Jednostek budżetowych w mieście jest 11 (po 5 mikro i małych podmiotów oraz jeden średni).

W mieście najwięcej jest firm budowlanych (sekcję PKD budownictwo reprezentuje 135 podmiotów), handlowych i naprawiających pojazdy (109 podmiotów). Po 34 podmioty należą do sekcji: przetwórstwo przemysłowe oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Na terenach wiejskich gminy podmiotów jest więcej niż w samym mieście – łącznie 837: 16 małych i 821 mikrojednostek.

Statystyki bezrobocia – Golina, wielkopolskie 

Rynek pracy w Wielkopolsce jest dość stabilny, a średnia stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie poniżej średniej krajowej. Powiat koniński znajduje się w czołówce powiatów z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego w województwie.

Stopa bezrobocia wg GUS (dane na koniec listopada 2020 r.):

  • powiat koniński – 9,4%,
  • Konin – 7,0%,
  • województwo wielkopolskie – 3,7%,
  • Polska – 6,1%.

Według informacji udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w omawianym miesiącu liczba osób bezrobotnych wynosiła 6716. Najwięcej było długotrwale bezrobotnych. Bez pracy od roku lub dłużej pozostawało 3521 mieszkańców. W miejsko-wiejskiej gminie Golina liczba bezrobotnych była równa 471. Także w obrębie gminy najliczniejszą grupę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Ich liczba to 235.

Bezrobocie w Koninie i okolicy jest dość wysokie na tle innych części województwa. Z drugiej strony powiat koniński odznacza się sporymi dysproporcjami między popytem a podażą pracy. Zgodnie z badaniem Barometr zawodów 2021, które rokrocznie przygotowywane jest na zlecenie resortu pracy, deficyt poszukujących pracy dotyczy 67 grup zawodowych. Z kolei nadwyżka kandydatów nad dostępnymi ofertami pracy – 17 grup zawodów.