Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Wizytator

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Białystok

160 dni temu

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Wizytator
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 20576

Warunki pracy

• stres związany z pracą z różnymi klientami uczestniczącymi w procesie kontroli w szkołach lub placówkach,
• praca w terenie w siedzibach nadzorowanych szkół i przedszkoli

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, w tym kontrolę spełniania przez niepubliczne szkoły warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
 • wykonywanie zadań z zakresu wspomagania pracy szkół i placówek poprzez przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z kontroli
 • organizowani konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek a także przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmianach w przepisach prawa dotyczącego funkcjonowania szkół i placówek
 • monitorowanie pracy szkół i placówek poprzez zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
 • prowadzenie na potrzeby ministra właściwego do spraw oświaty, wojewody, kuratora oświaty, niezbędnej sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • realizowanie innych zadań i czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego określonych w art. 55 ustawy Prawo oświatowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego nauczyciel mianowany lub dyplomowany
 • w przypadku nauczycieli: ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
 • w przypadku nauczycieli akademickich: co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (694)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (64)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (159)
  Toruń (77)
  Lubelskie:
  Lublin (114)
  Chełm (15)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (890)
  Tarnów (30)
  Nowy Sącz (35)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1845)
  Radom (59)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (121)
  Nysa (19)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (98)
  Przemyśl (17)
  Podlaskie:
  Białystok (80)
  Suwałki (24)
  Łomża (17)
  Pomorskie:
  Gdańsk (367)
  Gdynia (132)
  Słupsk (37)
  Śląskie:
  Katowice (440)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (76)
  Elbląg (25)
  Ełk (12)
  Wielkopolskie:
  Poznań (493)
  Kalisz (47)
  Konin (37)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (262)
  Koszalin (62)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (105)
  Tesco (504)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (11)
  ABB (61)
  Accenture (175)
  Luxoft (131)
  PKO BP (380)
  KPMG (38)
  Orange (22)
  IKEA (7)
  Budimex (21)

  Rekrutują z Praca.pl