Praca Słupca

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 262

Praca w Słupcy

Słupca to jedno z miast w województwie wielkopolskim. Ma status gminy miejskiej, należy do powiatu słupeckiego i jest siedzibą jego władz, a także samorządu gminy wiejskiej Słupca. 

Słupca prawa miejskie na prawie niemieckim otrzymała w 1290 r. za zgodą księcia kaliskiego i poznańskiego Przemysła II i ponownie – 6 lat później z rąk biskupa poznańskiego Jana Gerbicza, na prawie średzkim. Zabytkowy charakter ma układ urbanistyczny miasta – na kształt owalu, którego granice niegdyś wyznaczały mury miejskie. Główny rynek otaczają zabytkowe kamieniczki i domy. Do cennych słupeckich zabytków zaliczają się również kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca z poł. XV w. i lat 1949-58, drewniany, wybudowany w XVI w. kościół fil. pw. św. Leonarda i Wniebowzięcia NMP, park miejski i wspomniane domy przy rynku. Historię miasta i regionu można poznać w Muzeum w Słupcy.

Słupca jest spokojnym miastem, z infrastrukturą społeczną zaspokajającą potrzeby mieszkańców i rynkiem pracy, który daje szansę na rozwój zawodowy. W jakich branżach specjalizują się słupeckie firmy? Czy powiat słupecki jest dobrym miejscem dla osób poszukujących pracy w Wielkopolsce?

Słupca – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Słupca leży w środkowo-wschodniej części województwa, ok. 70 km na wschód od jego stolicy – Poznania. Odległość od pozostałych najbliżej położonych miast wojewódzkich wynosi:

  • od Bydgoszczy – 121 km,
  • od Łodzi – 142 km,
  • od Wrocławia – 180 km.

Powierzchnia Słupcy to 10 kilometrów kwadratowych, a liczba mieszkańców wynosi 13,6 tys. osób. 58% słupczan to osoby w wieku produkcyjnym (dane na 2019 r.). Miasto zajmuje 0,03% powierzchni województwa i 1,23% powierzchni powiatu. Liczba mieszkańców zmniejsza się na przestrzeni lat. Przykładowo w 2015 r. Słupcę zamieszkiwało 13,9 tys. osób.

Miasto jest dobrze skomunikowane. Głównym szlakiem Słupcy jest droga krajowa nr 92. Na układ komunikacyjny składają się także drogi gminne, powiatowe oraz dwie drogi wojewódzkie – nr 263 (Słupca – Dąbie) i nr 466 (Słupca – Pyzdry). DW nr 466 można dojechać do przebiegającej na południe od granic Słupcy autostrady A2. W mieście odbywa się także transport kolejowy. Biegnie tędy linia kolejowa nr 3 – odcinek międzynarodowej trasy E20 – z Berlina do Moskwy. Najbliższy międzynarodowy port lotniczy to Poznań-Ławica.

Rynek pracy, oferty pracy – Słupca

Słupca jest przede wszystkim ośrodkiem usługowo-handlowym, nastawionym na obsługę rolniczego powiatu. Funkcjonuje tu jednak także przemysł. Do największych pracodawców zaliczają się producenci konstrukcji stalowych, urządzeń budowlanych, okien, drzwi z drewna i PCV, przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych i zakłady przetwórstwa spożywczego, m.in. ubojnia i przetwórnia drobiu. 

W mieście zarejestrowanych jest 1869 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: GUS, REGON, koniec 2020 r.). Wg klas wielkości najwięcej jest mikropodmiotów (0-9 pracujących) – 1796, co stanowi 96.1% ogółu. 49 jednostek zatrudnia między 10 a 49 osób, 19 – od 50 do 249. Dużych podmiotów, liczących między 250 a 999 zatrudnionych, jest 5. Sektor publiczny reprezentuje 56 podmiotów (1 duży, 9 średnich, 18 małych, 28 mikro).

Najwięcej podmiotów działa w następujących sekcjach PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 405 podmiotów,
  • budownictwo – 324 podmioty,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 187 podmiotów,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 155 podmiotów,
  • pozostała działalność usługowa – 151 podmiotów.

Co ważne, w mieście rośnie wskaźnik przedsiębiorczości. W 2015 r. na 10 tys. mieszkańców przypadało 1318 podmiotów, w 2019 r. – 1340.

W Słupcy wyznaczone są tereny inwestycyjne, jednak nie ma możliwości, by stopniowo je poszerzać, ze względu na ograniczenia terytorialne, co jest przeszkodą do rozwoju dużego przemysłu. Ze względu choćby na atrakcyjność terenu i dostępność komunikacyjną Słupca i okolice to obszar sprzyjający rozwojowi turystyki.

Stopa bezrobocia na rynku pracy w Wielkopolsce jest najniższa spośród wszystkich województw. Wg danych GUS na koniec 2020 r. wynosiła 3,7%, a średnia dla Polski była na poziomie 6,2%. Bezrobocie w powiecie słupeckim znacznie przekracza poziom wojewódzki. W grudniu 2020 r. wskaźnik wyniósł 7,9%. Wyższe wartości odnotowano jedynie w 2 powiatach – konińskim i chodzieskim.

W omawianym okresie w PUP w Słupcy zarejestrowanych było 1,8 tys. osób bezrobotnych.

PUP Słupca:

Adres: ul. Piastów 2, 62-400 Słupca
E-mail: pup@pup-slupca.pl
Telefon: (63) 275 14 44.