Praca Kleczew Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 29

Praca w Kleczewie

Gmina i miasto Kleczew – podstawowe wiadomości

Kleczew (woj. wielkopolskie) to nieduże miasto we wschodniej części województwa. Liczy 4,1 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 14,8 kilometra kwadratowego. Gmina, której władz jest siedzibą, rozciąga się z kolei na terenie 110 kilometrów kwadratowych i zamieszkiwana jest przez ok. 10 tys. osób. Na sieć osadniczą gminy składa się miasto i 20 sołectw, łącznie 47 miejscowości.

Kleczew to jedna z 14 gmin w powiecie konińskim. Poza nią powiat tworzą 4 gminy miejsko-wiejskie i 9 gmin wiejskich.

Przez Kleczew nie prowadzą trasy międzyregionalne. Układ komunikacyjny miasta tworzą drogi powiatowe i gminne oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 263 i nr 264. Z Kleczewa niedaleko jest do stolicy powiatu – Konina – odległość to 21 km. Dojazd do Poznania zajmuje ok. 1 godzinę i 20 minut – do pokonania jest trasa 100 km, a odległość od Warszawy wynosi 240 km (2 godziny 40 minut jazdy autem).

Rynek pracy w Kleczewie – rejestr REGON

W mieście działa 398 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na koniec 2020 r.) 381 to podmioty niegenerujące miejsc pracy w ogóle bądź zatrudniające do 9 osób. 13 zakładów pracy utrzymuje między 10 a 49 miejsc, 3 – od 50 do 249. Największy pracodawca zatrudnia 1000 lub więcej osób.

Sektor publiczny w mieście reprezentuje 28 podmiotów (21 mikro, 5 małych i 2 średnie). Jeśli zaś chodzi o strukturę własności, to zdecydowanie dominuje w niej sektor prywatny. Na 364 prywatne przedsiębiorstwa 302 to działalności osób fizycznych.

Najwięcej Kleczewskich firm zajmuje się handlem, usługami naprawczymi pojazdów – 94 podmioty. W mieście działają 53 jednostki zarejestrowane w sekcji PKD  budownictwo, 43 w sekcji pozostała działalność usługowa, po 29 podmiotów w sekcjach działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Zakładów przetwórstwa przemysłowego jest 27.

Statystyki bezrobocia – gmina Kleczew, wielkopolskie 

Rynek pracy w Wielkopolsce stwarza szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Od lat odznacza się także niskim poziomem bezrobocia rejestrowanego. 

Wg GUS stopa bezrobocia w grudniu 2020 r. wynosiła:

  • w Polsce – 6,2%,
  • w województwie wielkopolskim – 3,7%,
  •  w powiecie konińskim – 9,7%.

W PUP w Koninie w grudniu 2020 r. zarejestrowanych było 6868 bezrobotnych. Mieszkańcy gminy Kleczewa stanowili niedużą część tej liczby – 307 mieszkańców.

Kopalnia odkrywkowa Kleczew

W Kleczewie mieści się siedziba PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. – największy zakład pracy w okolicy, zatrudniający ponad tysiąc osób.

Rozwój Konina i miast wokół opierał się na ciężkim przemyśle wydobywczym węgla brunatnego i wykorzystującej ten surowiec energetyce. Kopalnia, dwie elektrownie, huta aluminium oraz Fabryka Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego generowały tysiące miejsc pracy i oferowały konkurencyjne zarobki. Współcześnie złoża węgla powoli się wyczerpują, zamykane są kolejne odkrywki i nie powstają nowe. Wydobycie węgla ma zakończyć się do 2030 r.

Zgodnie z planem zastąpią je odnawialne źródła energii. Pogórnicze tereny podlegają rekultywacji o kierunku rolnym, leśnym, wodnym, rekreacyjno-sportowym i specjalnym. To tereny przystosowane do wykorzystania w OZE – pod farmy wiatrowe czy fotowoltaikę. W wyrobiskach powstają parki, ogródki działkowe, zbiorniki wodne. W Kleczewie wybudowano Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej. Ten nowoczesny obiekt zajmuje przeszło 40 hektarów terenu, w tym 10 hektarów to zbiornik wodny i pływające pomosty. 

Gmina Kleczew – atrakcje

Park w Kleczewie nie zamyka jednak listy tutejszych atrakcji turystycznych. Wspomnieć należy także o Jeziorze Budzisławskim, znajdującym się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, oraz położonym nad tym zbiornikiem Gminnym Ośrodku Wypoczynkowym, Wiatraku Szczepanie i Chacie Młynarza.

Rozpoznawalną w całym regionie ciekawostką jest ustawiona na jednym z kleczewskich rond olbrzymia koparka, która wykorzystywana była w kopalni w Kleczewie. Koparka SchRs – 315 waży 340 ton i ma 15 metrów wysokości.