Asystent biurowy
ista Polska Sp. z o.o.
Kraków
asystent
pełny etat
umowa zlecenie
5 dni temu

ista Polska jest częścią międzynarodowej firmy ista International, będącej jednym ze światowych liderów w zakresie rozliczania indywidualnych kosztów ciepła, wody oraz innych mediów. Pomagamy zarówno zarządcom, jak i mieszkańcom w racjonalnym gospodarowaniu energią cieplną i wodą. Działamy w 24 krajach, zatrudniając ponad 5000 pracowników. W Polsce posiadamy 10 oddziałów.

 

Obecnie poszukujemy osób – najchętniej studentów lub absolwentów - do pracy w charakterze:

Asystent biurowy
Zadania:
 • Pomoc w pracach biurowych w zespole rozliczeń kosztów energii lub w zespole technicznym
 • Weryfikacja i przetwarzanie dokumentów ( protokoły montażowe, odczytowe, serwisowe, faktury, rachunki itp.)
 • Wprowadzenie danych do systemu
 • Przygotowywanie raportów i zestawień
 • Współpraca wewnętrzna z pozostałymi działami firmy
Wymagania:
 • Samodzielność, dokładność i skrupulatność w działaniu
 • Pozytywne nastawienie i chęć do nauki
 • Umiejętność pracy z dokumentami i danymi
 • Umiejętność współpracy
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office ( Excel, Word)
 • Dyspozycyjność w ciągu tygodnia ok. 40 godz.
 • Preferowany status studenta
Oferujemy:
 

Elastyczny czas pracy w ramach umowy zlecenia wg stawki godzinowej, możliwość rozwoju

i przedłużenia współpracy w ramach stałego etatu.

 

 

Zapraszamy do aplikowania za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ

 

Klauzula Obowiązku informacyjnego

 • Administratorem Danych jest ista Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy al. 29 Listopada 155c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010442;
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź pod nr. tel.: (12) 651 01 29
 • Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: odo.ista@ista.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienia do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana;
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • pracownicy Administratora biorący udział w ocenie wniosków do celów rekrutacji;

  • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych
   i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

  • serwisy internetowe z pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenie o pracę;

  • organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 • Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak to konieczne do wypełnienia niniejszej procedury rekrutacyjnej. Jeżeli nie otrzyma Pani/Pan oferty pracy w tym momencie, usuniemy Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie później niż 3 miesiące po podjęciu przez nas decyzji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • W procedurze aplikacyjnej nie stosujemy żadnych zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania.
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest ista Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 155c. Państwa dane osobowe wykorzystane zostaną w celu przeprowadzenia rekrutacji przez spółkę. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania/aktualizowania.
Aplikując na nasze ogłoszenie, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez ista Polska Sp. z o.o., swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym.
Aplikuj teraz

Poznaj

Ista Polska Sp. z o.o.

ista Polska jest częścią międzynarodowej firmy ista International, będącej jednym ze światowych liderów w zakresie rozliczania indywidualnych kosztów ciepła, wody oraz innych mediów. Pomagamy zarówno zarządcom, jak i mieszkańcom w racjonalnym gospodarowaniu energią cieplną i wodą.

Podobne oferty