Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Warszawa

166 dni temu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 19689

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w siedzibie MSWiA w budynku przy ul. Syreny 23 w Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane z poruszaniem się po terenie MSWiA oraz poza nim.
Praca związana jest z krajowymi wyjazdami służbowymi.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na rozszerzenie lub ograniczenie działalności SP ZOZ MSWiA.
 • Dokonywanie oceny zasadności wyrażenia zgody lub odmowy na prowadzenie określonej, wyodrębnionej organizacyjnie działalności innej niż działalność lecznicza.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wyrażenia zgody lub odmowy na zbycie, oddanie w dzierżawę, najem lub użytkowanie albo użyczenia aktywów trwałych oraz sprawozdawczości w przedmiotowym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez SP ZOZ MSWiA aktywów trwałych.
 • Ocena gospodarowania mieniem SP ZOZ MSWiA w obszarze wykorzystywania nieruchomości na działalność statutową.
 • Prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania nieruchomości w drodze darowizny.
 • Prowadzenie spraw związanych z wniesieniem majątku do SP ZOZ MSWiA lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazania fundacji lub stowarzyszeniu.
 • Współuczestniczenie w ocenie raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ MSWiA oraz programów naprawczych (restrukturyzacyjnych), a także monitorowanie ich realizacji odpowiednio do nadzorowanego obszaru.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów lub zarządzania lub zdrowia publicznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w obszarze finansów publicznych lub księgowości lub administracji publicznej.
 • Znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów, współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji/zarządzania w ochronie zdrowia.
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze ochrony zdrowia.
 • Poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE/POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – t.j.).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość ustawy - Kodeks cywilny.
 • Umiejętność analizy oraz identyfikacji ryzyk związanych z wyrażaniem zgody lub odmowy na zmianę zakresu działalności podmiotów leczniczych.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (752)
Wałbrzych (40)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (162)
Toruń (78)
Lubelskie:
Lublin (106)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (895)
Tarnów (32)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1829)
Radom (57)
Płock (36)
Opolskie:
Opole (122)
Nysa (17)
Podkarpackie:
Rzeszów (94)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (75)
Suwałki (25)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (372)
Gdynia (130)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (427)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (82)
Elbląg (24)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (529)
Kalisz (49)
Konin (36)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (256)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (22)
Auchan (111)
Tesco (509)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (21)
STRABAG (11)
ABB (55)
Accenture (167)
Luxoft (139)
PKO BP (323)
KPMG (31)
Orange (23)
IKEA (4)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl