Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Warszawa

129 dni temu

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35901

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- praca w terenie związana z koniecznością badania akt sprawy poza siedzibą Ministerstwa,
- precedensowy charakter realizowanych zadań – konieczność formułowania stanowisk w sytuacji braku ugruntowanych w danym zakresie poglądów,
- stres wynikający z konieczności zajmowania stanowiska w sprawach bardzo istotnych z punktu widzenia oceny przestrzegania przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji oraz wypracowanych na jej gruncie standardów, nierzadko o charakterze medialnym,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych opinii celem opracowania stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na temat zasadności skarg kierowych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Monitorowanie przebiegu postępowań przed Trybunałem w sprawach dotyczących Polski, zasięganie informacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych bądź na stronach internetowych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w celu ustalenia aktualnego etapu postępowania.
 • Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zapadłych w sprawach przeciwko Polsce oraz ich publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a także redakcja Newslettera dotyczącego orzecznictwa Trybunału.
 • Analizowanie orzecznictwa (wyroków i decyzji) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski pod kątem stwierdzonych w nich naruszeń oraz upowszechnianie tych informacji wśród jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Przygotowywanie zestawień kwartalnych i rocznych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.
 • Monitorowanie oraz analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, celem opracowania standardów dotyczących ochrony praw człowieka, wykorzystywanych w działalności Departamentu.
 • Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz innych aktów normatywnych co do ich zgodności z międzynarodowymi standardami ochrony praw człowieka, w tym Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 • Przygotowywanie projektów stanowisk i odpowiedzi na skargi, wnioski - w tym w zakresie dostępu do informacji publicznej, interwencje, interpelacje, zapytania poselskie i oświadczenia senatorskie w zakresie należącym do kompetencji Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną praw człowieka,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość języka francuskiego na poziomie C1,
 • wiedza z zakresu mechanizmów ochrony praw człowieka,
 • znajomość terminologii prawniczej w języku angielskim oraz francuskim,
 • dokładność,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność redagowania i sporządzania materiałów informacyjnych,
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,
 • umiejętność koordynowania działań,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu praw człowieka,
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (763)
Wałbrzych (47)
Legnica (97)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (209)
Toruń (136)
Lubelskie:
Lublin (244)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (896)
Tarnów (60)
Nowy Sącz (77)
Mazowieckie:
Warszawa (2245)
Radom (164)
Płock (113)
Opolskie:
Opole (215)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (138)
Przemyśl (40)
Podlaskie:
Białystok (131)
Suwałki (45)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (465)
Gdynia (208)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (542)
Częstochowa (156)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (128)
Elbląg (101)
Ełk (83)
Wielkopolskie:
Poznań (695)
Kalisz (75)
Konin (38)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (325)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (42)
Auchan (159)
Tesco (71)
Inditex (34)
Leroy Merlin (123)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (12)
Accenture (263)
Carrefour (79)
PKO BP (301)
PwC (31)
KPMG (45)
Orange (20)
IKEA (20)
Budimex (49)

Rekrutują z Praca.pl