Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

198 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 36756

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
– Praca przy komputerze.

Zakres zadań

 • opracowywanie na potrzeby publikacji tradycyjnych oraz elektronicznych wykresów, infografik oraz map w celu zapewnienia wysokiej jakości oferty publikacyjnej GUS,
 • przygotowywanie koncepcji graficznej prezentacji informacji w opracowaniach statystycznych w celu zapewnienia wysokiej jakości oferty publikacyjnej GUS,
 • wykonywanie opracowania graficznego i składu publikacji statystycznych zgodnie z przyjętymi przez statystykę publiczną standardami w celu budowania spójnego wizerunku GUS,
 • uczestniczenie w pracach na rzecz zapewnienia spójności rozwiązań metodologicznych, graficznych i redakcyjno-wydawniczych w opracowaniach zbiorczych w celu zapewnienia prezentacji rzetelnej i spójnej informacji,
 • prowadzenie rozpoznania dostępności oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających graficzną prezentację danych statystycznych w celu rozwoju i usprawniania prac w tym zakresie oraz wzbogacenia oferty publikacyjnej GUS,
 • inicjowanie działań na rzecz upowszechniania standardów prezentacji informacji w celu poprawy jakości i spójności opracowań statystycznych,
 • analiza rozwiązań stosowanych w różnych instytucjach i organizacjach, w tym międzynarodowych, w zakresie stosowanych form i metod wizualizacji informacji w celu rozpoznania możliwości ich wdrożenia w Urzędzie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • ogólna wiedza na temat procesów makroekonomicznych,
 • znajomość programów graficznych,
 • znajomość programów służących do projektowania i składu publikacji,
 • znajomość ustawy o statystycy publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w pracy przy projektowaniu i składzie publikacji,
 • przeszkolenie: Latex, Adobe CC, Corel, ArcGIS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność argumentowania,
 • znajomość zasad graficznej prezentacji informacji,
 • znajomość zasad kartograficznej prezentacji danych,
 • znajomość zasad redakcyjno-edytorskich.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (731)
Wałbrzych (69)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (258)
Toruń (169)
Lubelskie:
Lublin (269)
Chełm (52)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (958)
Tarnów (94)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (2251)
Radom (174)
Płock (72)
Opolskie:
Opole (244)
Nysa (92)
Podkarpackie:
Rzeszów (154)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (181)
Suwałki (43)
Łomża (36)
Pomorskie:
Gdańsk (518)
Gdynia (281)
Słupsk (87)
Śląskie:
Katowice (676)
Częstochowa (174)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (208)
Elbląg (116)
Ełk (57)
Wielkopolskie:
Poznań (673)
Kalisz (90)
Konin (78)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (354)
Koszalin (126)
Kołobrzeg (49)
Auchan (186)
Tesco (147)
Inditex (32)
Leroy Merlin (183)
Bricoman (30)
STRABAG (6)
ABB (43)
Accenture (114)
Carrefour (151)
PKO BP (329)
PwC (29)
KPMG (43)
Orange (40)
IKEA (38)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl