Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
42 dni temu
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79655

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Inicjuje i prowadzi prace z zakresu metod badań przestrzennych związanych z wykorzystywaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i metod teledetekcji w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych statystyki przestrzennej, statystyki środowiska i statystyki regionalnej
 • Analizuje krajowe i zagraniczne dokumenty strategiczne, koncepcje badawcze i rozwiązania systemowe oraz opracowuje materiały w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych i zapewnienia możliwości rozwoju statystyki przestrzennej
 • Prowadzi prace nad rozwojem statystyki przestrzennej, w szczególności dotyczące metodologii pozyskania i przetwarzania zbiorów danych w celu prowadzenia analiz przestrzennych
 • Współpracuje z instytucjami i organizacjami naukowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej w celu określania i zaspokajania potrzeb informacyjnych w obszarze statystyki przestrzennej
 • Prowadzi prace w celu przygotowywania stanowisk do projektów aktów prawnych krajowych i zagranicznych oraz innych dokumentów dotyczących problematyki statystyki przestrzennej
 • Przetwarza bazy danych przestrzennych i danych teledetekcyjnych oraz prowadzi analizy w celu zapewnienia danych statystycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2
 • Umiejętność obsługi oprogramowania GIS (ArcGIS lub równoważnego) i oprogramowania do analizy danych teledetekcyjnych
 • Umiejętność opisu zjawisk, formułowania wniosków
 • Znajomość problematyki prowadzenia analiz przestrzennych
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w jednostkach naukowo-badawczych lub w prowadzeniu analiz przestrzennych

Podobne oferty