Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
94 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80125

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Dokonuje oceny zasadności oraz prawidłowości wniosków dotyczących wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednostki lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie.
 • Dokonuje oceny zasadności oraz prawidłowości wniosków o wygaszenie trwałego zarządu lub przekazanie nieruchomości innej jednostce organizacyjnej.
 • Dokonuje oceny zasadności oraz prawidłowości wniosków dotyczących wyrażenia zgody na wykonanie zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 • Monitoruje aktualność danych wprowadzonych do systemu Machina przez jednostki w zakresie nieruchomości.
 • Opracowuje analizy dotyczące najmu nieruchomości gruntowych i powierzchni budynków.
 • Opracowuje analizy dotyczące nieruchomości w trwałym zarządzie jednostek.
 • Opracowuje raporty dotyczące nieruchomości wykorzystywanych przez jednostki KAS.
 • Dokonuje wizji lokalnych budynków będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych KAS oraz budynków do ewentualnego pozyskania na rzecz KAS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku budownictwo lub inne techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa
 • Przeszkolenie z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • Znajomość przepisów związanych z gospodarką nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Znajomość rynku nieruchomości w zakresie nabywania i najmu nieruchomości
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i z 2021 r. poz. 255 i 464), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu kosztorysowania w budownictwie
 • Uprawnienia do wyceny nieruchomości
 • Uprawnienia do sporządzania audytu energetycznego
 • Znajomość opracowywania projektu budżetu państwa w zakresie inwestycji
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych