Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach
Białobrzegi
80 dni temu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białobrzegi
Ogłoszenie o naborze Nr 80619

Warunki pracy

Jednopiętrowy budynek Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach. Budynek nie wpełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne: brak zainstalowanych wind, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy na pierwszym piętrze, wyposażone w sprzęt biurowy, telefon. Praca jednozmianowa,  od poniedziałku do piątku, od 7:30 - 15:30. Obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym. Kontakty zewnętrzne z petentami i jednostkami organizacyjnymi Państowej Straży Pożarnej. 

Zakres zadań

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Białobrzegach oraz koordynowanie czynności kancelaryjnych w zakresie bieżącego nadzoru na prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych.
 • Opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, regulaminów, procedur oraz wytycznych Komendanta Powiatowego PSP.
 • Prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych, emerytów i rencistów oraz realizowanie polityki kadrowo-płacowej Komendanta Powiatowego PSP a także przygotowywanie wniosków dotyczących awansó i wyróżnień.
 • Przygotowywanie elementów składowych do list płac strażaków i pracowników cywilnych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu służby pracowników.
 • Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej PSP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość procedur urzędniczych.
 • Znajomość oprogramowania pakietu MS-Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty