Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
11 dni temu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90912

Warunki pracy


 • Praca przy komupterze powyżej 4 godzin dziennie

 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • prowadzi międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną Ministerstwa
 • organizuje spotkania i wydarzenia krajowe/ międzynarodowe Ministerstwa
 • prowadzi obsługę udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych/ międzynarodowych
 • koordynuje proces zawierania umów międzynarodowych i innych porozumień o współpracy
 • bierze udział w prowadzeniu międzynarodowej współpracy z instytucjami Unii Europejskiej oraz współpracy bilateralnej dotyczącej organizacji Światowego Forum Miejskiego
 • wspiera przygotowania merytoryczne i logistyczne do Światowego Forum Miejskiego, w tym również bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publ. w zakresie swojego obszaru

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych i funkcjonowania UE
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • podstawy znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, w obszarze współpracy międzynarodowej komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty