Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
68 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113600

Warunki pracy


 • Biuro Komunikacji mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie.

 • Praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Współpracuje z mediami w zakresie bieżącej informacji, w porozumieniu z rzecznikiem prasowym oraz współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia i podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania informacji dla mediów.
 • Prowadzi strony internetowe Ministerstwa Zdrowia oraz weryfikuje i przebudowuje struktury serwisów w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji pomiędzy urzędem a społeczeństwem, a także planuje i koordynuje prace związane z utrzymaniem, rozwojem i rozbudową serwisów internetowych.
 • Samodzielnie kreuje i przygotowuje projekty informacji dla mediów w ramach planowych działań (konferencje prasowe, briefingi, kampanie informacyjne) realizowanych przez Biuro Komunikacji we współpracy z rzecznikiem prasowym urzędu, w celu realizacji zadań wynikających z polityki informacyjnej urzędu oraz kształtowania jego wizerunku, w tym również obsługa dziennikarzy i samodzielne przygotowywanie projektów odpowiedzi na podpis rzecznika prasowego lub dyrektora Biura Komunikacji.
 • Samodzielne opiniowanie projektów odpowiedzi na zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej oraz prowadzenie rejestru tych zapytań.
 • Przegląda, analizuje i archiwizuje na polecenie Dyrektora Biura materiały prasowe, w celu monitoringu wizerunku urzędu i Ministra oraz efektów medialnych działań informacyjnych prowadzonych przez Biuro i rzecznika prasowego oraz współpracuje przy tworzeniu baz danych prowadzonych przez Biuro: bazy danych dziennikarzy współpracujących z Biurem oraz „bank odpowiedzi” na pytania dziennikarzy.
 • Organizuje i obsługuje we współpracy z innymi pracownikami Biura konferencje prasowe i briefingi w celu realizacji polityki informacyjnej urzędu.
 • Zarządza Biuletynem Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia i udostępnia w nim dokumenty określone ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz informacji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).;
 • Przygotowuje materiały graficzne oraz prezentacje w razie pilnych potrzeb celem realizacji zadań wynikających z polityki informacyjnej urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z obsługą mediów lub doświadczenie dziennikarskie
 • znajomość ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • wiedza o public relations,
 • znajomość rynku mediów,
 • znajomość prawa prasowego,
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia
 • umiejętność redagowania informacji dla mediów,
 • orientacja w życiu społeczno-politycznym,
 • znajomość programów graficznych
 • komunikatywność,
 • samodzielność i inicjatywa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy lub warsztaty z dziedziny PR i obsługi mediów
 • szkolenie z zakresu prostego języka
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym w mowie i piśmie
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Podobne oferty