Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Warszawa
56 dni temu
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114636

Warunki pracy


 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Praca pod presją czasu

 • Zagrożenie korupcją

 • Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania

 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Nadzoruje podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa w Instytucjach podległych Ministerstwu Zdrowia.
 • Prowadzi analizy w zakresie funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym w zakresie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, standardów oraz certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa wraz z przygotowywaniem projektów aktów normatywnych.
 • Monitoruje stosowanie przepisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa przez operatorów usług kluczowych podległych Ministerstwu Zdrowia. Prowadzenie kontroluje operatorów usług kluczowych podległych Ministerstwu Zdrowia i dostawców usług cyfrowych.
 • Przekazuje wnioski do ministra właściwego do spraw informatyzacji o wpis, zmianę danych albo wykreślenie w ramach wykazu operatorów usług kluczowych.
 • Współpracuje w krajowym lub międzynarodowym obszarze cyberbezpieczeństwa.
 • Identyfikuje ryzyka w systemach operatorów usług kluczowych podległych Ministerstwu Zdrowia
 • Realizuje akcje podnoszących świadomość w obszarze cyberbezpieczeństwa, w szczególności organizuje ćwiczenia i szkolenia.
 • Przeprowadza kontrole u Operatorów Usług Kluczowych zgodności z regulacjami prawnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie związane analizą ryzyka, analizą podatności, zarządzania systemami bezpieczeństwa
 • Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość technologii, norm i standardów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Wskazywanie zagrożeń i podatności w systemach teleinformatycznych
 • Znajomość zasad analizy ryzyka i prowadzenia audytów bezpieczeństwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym rozumienie dokumentów technicznych i normatywnych
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu
 • Przeszkolenie: ISO 27001
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość standardów z zakresu cyberbezpieczeństwa dobrej komunikacji pisemnej, opracowywania materiałów analitycznych
 • Znajomość technik ataków na systemy teleinformatyczne
 • Przeszkolenie: ITIL Foundation

Podobne oferty