Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
specjalista mid / senior
95 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116352

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca przy komputerze,


-        krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z dokonywaniem okresowych przeglądów budynków (roczne oraz pięcioletnie) m.in.: kontrole budowlane, pomiary elektryczne, kontrole instalacji i urządzeń gazowych, przeglądy kominiarskie, przeglądy wentylacji, badania trafostacji, urządzeń dźwigowych, pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przeglądy ppoż
 • Prowadzi zadania z zakresu gospodarki lokalowej, zarządzania budynkiem.
 • Koordynuje w skali kraju i realizuje zadania związane z zamawianiem dostaw i usług, w tym remontowych i inwestycyjnych.
 • Przygotowuje dokumentację do przeprowadzania postępowań w obszarze wykonywanych zadań, prowadzi nadzór nad realizacją umów.
 • Koordynuje w skali kraju i realizuje zadania związane z przeprowadzaniem prac konserwatorskich i usuwaniem awarii.
 • Rozlicza faktury i prowadzi ewidencję wydatków związanych z kosztami utrzymania nieruchomości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o: Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo budowlane, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o gospodarce nieruchomościami
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (MS Office) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu EZD.

Podobne oferty