Najnowsze oferty pracy

 • Prawnik

  AB INDUSTRY S.A.   Macierzysz, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  1 dni
  Obsługa prawno – administracyjna projektów realizowanych przez firmę, Przygotowywanie i negocjowanie umów z dostawcami zagranicznymi, podwykonawcami i klientami w języku polskim i angielskim, Prowadzenie korespondencji firmowej w sprawach wymagających zaangażowania prawnego, Przygotowywanie...
 • Prawnik

  SP EUROPE Sp. z o.о.   Pruszków    praca zdalna
  specjalista senior / mid / junior  umowa o pracę  część etatu  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 dni
  OPIS STANOWISKA: Obsługa prawna stosunków umownych z kontrahentami na etapie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi; Obsługa prawna stosunków pracy z pracownikami firmy; Przygotowanie dokumentów w celu uzyskania wszelkiego rodzaju zezwoleń;...
 • Starszy Specjalista ds. Kontraktów / Prawnik

  KTI Poland S.A.   Płock    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  OPIS STANOWISKA: Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Kontraktów / Prawnika w szczególności należeć będzie: Sporządzanie umów i kontraktów z dostawcami, podwykonawcami oraz usługodawcami oraz udział w przygotowaniu kontraktów (w tym kontraktów EPC)...
 • Prawnik / Radca Prawny

  CAPITAL SERVICE   Ostrołęka    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  12 dni
  Na co dzień będziesz zajmować się m.in.: Sporządzaniem i nadzorowaniem procesu sporządzania korespondencji prowadzonej przez Spółkę z organami nadzoru; Nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z organami nadzoru; Opracowywaniem dokumentacji produktów i usług finansowych oferowanych przez...
 • Asystent Sędziego

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent
  7 godz.
  I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9, Płocka 5a oraz Przyokopowa 33. II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 56 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 30 sierpnia 2024 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w...
 • Radca Prawny

  POLPHARMA S.A.   Warszawa    praca hybrydowa   za 3 dni wygasa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zadania: Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów handlowych; Bieżące doradztwo dla biznesu, w szczególności w negocjacjach oraz kontaktach z kontrahentami, w tym w relacjach międzynarodowych; Prowadzenie szkoleń wewnętrznych; opiniowanie reklam w social mediach, Internecie;...
 • Legal Advisor

  Aon Polska Services Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  What the day will look like: Commercial legal advice and contract drafting to Aon business units mainly in the UK, Ireland, and EMEA. Advise on product development and legal documentation; Work with the business on client-related issues such as tender, submissions. Working together with Aon Law team...
 • Legal Advisor (Fixed-Term)

  Aon Polska Services Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  What the day will look like: Commercial legal advice and contract drafting to Aon business units mainly in the UK, Ireland, and EMEA. Advise on product development and legal documentation; Work with the business on client-related issues such as tender, submissions. Working together with Aon Law team...
 • Specjalista ds. Compliance

  Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  14 dni
  Zakres obowiązków: Pomoc w wprowadzaniu i obsłudze programu przestrzegania przepisów w firmie. Odbieranie i analizowanie zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzenie dochodzeń. Tworzenie i zarządzanie bazami danych, raportami. Redagowanie dokumentów i listów związanych z przestrzeganiem...
 • Prawnik

  "JZP KANCELARIA ADWOKACKA" JAROSZ - ZUGAJ, ZIAJA - PISULA, ZUGAJ I PARTNERZY SP.   Katowice    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid / senior  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 dni
  Opis stanowiska: Do zdań osoby współpracującej w charakterze Prawnika należeć będzie prowadzenie spraw oraz doradztwo polegające na: przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu obsługiwanych przez Kancelarię Klientów i projektów, w szczególności projektów infrastrukturalnych oraz...
Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
28 dni temu
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 138798

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:


- zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;


- budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-dla-osob-majacych-trudnosci-w-poruszaniu-sie


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, dokumentację w zakresie postępowań przetargowych oraz zakupowych finansowanych ze środków UE. Bierze udział w pracach komisji przetargowych oraz zespołów zakupowych.
 • Przygotowuje opinie oraz decyzje w zakresie zadań pozostających we właściwości departamentu, wspomaga przygotowywanie stanowisk departamentu we wskazanych sprawach w zakresie funduszy strukturalnych dotyczących perspektyw finansowych 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, regulaminy, upoważnienia i procedury Instytucji Pośredniczącej MEN.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, skierowane do departamentu.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, projekty odpowiedzi na interwencje, skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie kierowane do Ministerstwa w zakresie działania departamentu.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych przesłanych do departamentu, w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, w procesie stanowienia prawa, w zakresie działania departamentu.
 • Monitoruje na bieżąco zmiany w prawie, w ramach zakresu działania Ministerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania Departamentu Funduszy Strukturalnych oraz wspomaga prowadzenie prac legislacyjnych i programowych.
 • Przygotowuje umowy dotyczące przekazywania praw autorskich przez beneficjentów realizujących projekty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej (organizacja s.c., uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • rzetelność
 • samodzielność i inicjatywa
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami UE lub w zakresie zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
 • uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych
 • znajomość horyzontalnych wytycznych dot. realizacji projektów unijnych oraz ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
 • ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków
 

Podobne oferty

 • Prawnik

  AB INDUSTRY S.A.   Macierzysz, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
  1 dni
  Obsługa prawno – administracyjna projektów realizowanych przez firmę, Przygotowywanie i negocjowanie umów z dostawcami zagranicznymi, podwykonawcami i klientami w języku polskim i angielskim, Prowadzenie korespondencji firmowej w sprawach wymagających zaangażowania prawnego, Przygotowywanie...
 • Prawnik

  SP EUROPE Sp. z o.о.   Pruszków    praca zdalna
  specjalista senior / mid / junior  umowa o pracę  część etatu  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 dni
  OPIS STANOWISKA: Obsługa prawna stosunków umownych z kontrahentami na etapie zawierania, zmiany i rozwiązywania umów, w tym umów z kontrahentami zagranicznymi; Obsługa prawna stosunków pracy z pracownikami firmy; Przygotowanie dokumentów w celu uzyskania wszelkiego rodzaju zezwoleń;...
 • Starszy Specjalista ds. Kontraktów / Prawnik

  KTI Poland S.A.   Płock    praca stacjonarna
  specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  5 dni
  OPIS STANOWISKA: Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Kontraktów / Prawnika w szczególności należeć będzie: Sporządzanie umów i kontraktów z dostawcami, podwykonawcami oraz usługodawcami oraz udział w przygotowaniu kontraktów (w tym kontraktów EPC)...
 • Prawnik / Radca Prawny

  CAPITAL SERVICE   Ostrołęka    praca hybrydowa / stacjonarna
  specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  12 dni
  Na co dzień będziesz zajmować się m.in.: Sporządzaniem i nadzorowaniem procesu sporządzania korespondencji prowadzonej przez Spółkę z organami nadzoru; Nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z organami nadzoru; Opracowywaniem dokumentacji produktów i usług finansowych oferowanych przez...
 • Asystent Sędziego

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE   Warszawa    praca stacjonarna
  asystent
  7 godz.
  I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9, Płocka 5a oraz Przyokopowa 33. II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 56 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 30 sierpnia 2024 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w...
 • Radca Prawny

  POLPHARMA S.A.   Warszawa    praca hybrydowa   za 3 dni wygasa
  specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
  6 dni
  Zadania: Sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów handlowych; Bieżące doradztwo dla biznesu, w szczególności w negocjacjach oraz kontaktach z kontrahentami, w tym w relacjach międzynarodowych; Prowadzenie szkoleń wewnętrznych; opiniowanie reklam w social mediach, Internecie;...
 • Legal Advisor

  Aon Polska Services Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  7 dni
  What the day will look like: Commercial legal advice and contract drafting to Aon business units mainly in the UK, Ireland, and EMEA. Advise on product development and legal documentation; Work with the business on client-related issues such as tender, submissions. Working together with Aon Law team...
 • Legal Advisor (Fixed-Term)

  Aon Polska Services Sp. z o. o.   Warszawa    praca hybrydowa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
  8 dni
  What the day will look like: Commercial legal advice and contract drafting to Aon business units mainly in the UK, Ireland, and EMEA. Advise on product development and legal documentation; Work with the business on client-related issues such as tender, submissions. Working together with Aon Law team...
 • Specjalista ds. Compliance

  Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
  14 dni
  Zakres obowiązków: Pomoc w wprowadzaniu i obsłudze programu przestrzegania przepisów w firmie. Odbieranie i analizowanie zgłoszeń nieprawidłowości, prowadzenie dochodzeń. Tworzenie i zarządzanie bazami danych, raportami. Redagowanie dokumentów i listów związanych z przestrzeganiem...
 • Prawnik

  "JZP KANCELARIA ADWOKACKA" JAROSZ - ZUGAJ, ZIAJA - PISULA, ZUGAJ I PARTNERZY SP.   Katowice    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
  specjalista junior / mid / senior  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 dni
  Opis stanowiska: Do zdań osoby współpracującej w charakterze Prawnika należeć będzie prowadzenie spraw oraz doradztwo polegające na: przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu obsługiwanych przez Kancelarię Klientów i projektów, w szczególności projektów infrastrukturalnych oraz...