Praca Krzanowice Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca ŚLĄSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Krzanowicach

Krzanowice – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Krzanowice (śląskie) jest miejscowością o bardzo długiej historii. Prawa miejskie nadano im już w średniowieczu – w drugiej połowie XIII wieku. Krzanowice bywają określane jako stolica polskich Moraw. Jest to obszar o bardzo ciekawych tradycjach, wiele kultywowanych jest do dziś, a o ich zachowanie dba Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach. 

Na terenie gminy znajduje się ciekawy zabytek – XIX-wieczny pałac w Wojnowicach wraz z otaczającym go, malowniczym parkiem. Pałac na przestrzeni lat pełnił różne funkcje, w tym muzeum, niemniej obecnie nie jest udostępniony zwiedzającym – zamieszkuje go właściciel. 

W miejscowości do 2007 r. (układ z Schengen) funkcjonowały drogowe przejście graniczne Krzanowice-Chuchelná oraz przejście graniczne małego ruchu granicznego Krzanowice-Strahovice. W Krzanowicach nazwy geograficzne podawane są w dwóch językach – polskim i czeskim. 

Gminę nie cechuje zbyt rozbudowana sieć komunikacyjna, jednak przebiegają tędy ważniejsze trasy, zapewniające szybkie połączenia z okolicznymi miejscowościami i na poziomie ponadregionalnym. Do granicy czeskiej wiedzie droga wojewódzka nr 917. Na północ od miasta przebiega droga wojewódzka nr 916. W pobliżu ciągnie się także droga krajowa nr 45. 

Krzanowice są jedynym miastem w gminie. Oprócz tego obejmuje ona sołectwa: Bojanów, Borucin, Pietraszyn i Wojnowice. Sąsiaduje natomiast z gminami: Pietrowice Wielkie, Racibórz i Krzyżanowice. 

Odległość między Krzanowicami a stolicą powiatu – Raciborzem wynosi około 13 kilometrów. W najbliższym sąsiedztwie nie ma innych większych miast po polskiej stronie granicy. Położony nieco dalej Wodzisław Śląski dzieli od Krzanowic dystans 31 kilometrów, a Rybnik – 40 kilometrów. Bliżej jest czeska Opawa – w odległości około 25 kilometrów. 

Populacja Krzanowic nie jest duża. Miejscowość zamieszkuje około 2 tys. osób, a całą gminę – 5,8 tys. osób.

Rynek pracy, oferty pracy – Krzanowice

Wielu mieszkańców Krzanowic prowadzi gospodarstwa rolnicze. Nie znajdziemy tu rozbudowanego przemysłu. Rozwija się budownictwo, drobny handel, usługi. Wiele firm to biznesy rodzinne lub mikroprzedsiębiorstwa. 

Jak podaje rejestr REGON (stan na koniec sierpnia 2020 r.) w mieście Krzanowice działa 131 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 13 małych jednostek (zatrudnienie rzędu 10-49 osób) i 118 mikropodmiotów do 9 pracowników. 

W gminie zarejestrowanych jest z kolei 321 podmiotów gospodarki narodowej – 22 małe i 299 mikrojednostek. 

Zarówno w miasteczku, jak i w gminie najwięcej jest firm budowlanych (odpowiednio 69 i 24). Na drugim miejscu pod względem liczby są firmy handlowe lub zajmujące się naprawą pojazdów ((21 w mieście, 49 w gminie), a na trzecim – zakłady przetwórstwa przemysłowego (16 na terenie miasta, 41 w obrębie gminy). 

Bardziej różnorodne możliwości podjęcia pracy stwarza pobliski Racibórz. W mieście powiatowym funkcjonuje ponad 5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 6 dużych jednostek i 50 średniej wielkości. Racibórz bez wątpienia stanowi ważne centrum życia gospodarczego w tym regionie. Zatrudnienie oferują firmy z różnych branż, w tym o profilach specjalistycznych, naukowych i technicznych, zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, punktach handlowych i innych.

Bezrobocie w powiecie raciborskim należy do niskich, zarówno na tle sytuacji w województwie, jak i w powiecie. 

Stopa bezrobocia wg GUS (sierpień 2020 r.):

 • powiat raciborski – 4,6%, 
 • województwo śląskie – 4,8%, 
 • Polska – 6,1%. 

Zapotrzebowanie na rynku pracy obrazuje badanie Barometr zawodów. Zgodnie z nim w 2020 r. w powiecie raciborskim notuje się największy deficyt:

 • kierowców autobusów,
 • kierowców ciężarówek,
 • robotników budowlanych. 

Luki kadrowe dotyczą jednak bardzo wielu profesji, między innymi pracowników gastronomii, księgowości, motoryzacji i opieki zdrowotnej. Brakuje też chętnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku np. bibliotekarza, grafika komputerowego, magazyniera czy operatora aparatury medycznej. Barierę stanowi brak uprawnień lub niezadowalające warunki oferowane przez pracodawców. 

Warto dodać, że w powiecie zanotowano także listę profesji nadwyżkowych. Trudności w znalezieniu pracy mogą mieć:

 • architekci i urbaniści,
 • architekci krajobrazu,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, 
 • rolnicy i hodowcy,
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, 
 • specjaliści technologii żywności i żywienia.