Oferty Tygodnia

Praca Racibórz Najnowsze oferty pracy: 69

Praca w Raciborzu

Racibórz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Racibórz to wielowiekowa miejscowość – istniała już w XII wieku. Do dziś można podziwiać tu wiele średniowiecznych i późniejszych zabytków, na przykład gotyckie świątynie: kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kościół św. Jakuba, a także XIII wieczny zamek książąt raciborskich wraz z kaplicą zamkową, pozostałości obronnych murów miejskich i inne. 

Racibórz to miasto pełne ciekawych miejsc, zachęcające do spacerów, a także centrum kulturalne, w którym odbywają się koncerty, różnego rodzaju wydarzenia i festiwale (np. Raciborski Festiwal Średniowieczny, Goblikon – konwent miłośników fantastyki i gier RPG itp.). Funkcjonują tu instytucje kultury takie jak Muzeum w Raciborzu, Raciborskie Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom Kultury itp. 

Miasto zajmuje powierzchnię nieco ponad 75 kilometrów kwadratowych. Liczba mieszkańców Raciborza wynosi około 54,7 tys. osób. Obowiązuje tutaj numer kierunkowy (+48) 32, a także oznaczenie rejestracji pojazdów – SRC.

Racibórz stanowi gospodarcze i kulturalne centrum dla powiatu raciborskiego. W obrębie powiatu znajduje się 8 gmin. Prócz Raciborza są to Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie oraz Rudnik. 

Nie są to okolice silnie zurbanizowane – większość terenu powiatu zajmują pola uprawne, około jedna czwarta to lasy. Łączna powierzchnia powiatu wynosi niespełna 544 kilometry kwadratowe. Populacja powiatu wynosi nieco ponad 108 tys. osób. 

W Raciborzu działa Podstrefa Jastrzębsko-Żorska Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na inwestorów czekają tereny pod inwestycje, ulgi podatkowe i inne udogodnienia. 

Ważnym atutem okolicy, który biorą pod uwagę przedsiębiorcy, jest lokalizacja Raciborza, otwierająca drogę zarówno do rynków zbytu w Polsce, jak i w Czechach (Racibórz i Ostrawę dzieli zaledwie około 42-kilometrowa trasa). Sprawny transport na poziomie regionalnym i ponadregionalnym zapewnia sieć dróg przecinających miasto, m.in.:

  • droga krajowa nr 45, 
  • drogi wojewódzkie nr 416, 417, 915, 916, 917, 919, 935. 

Rynek pracy, oferty pracy – Racibórz

Zgodnie z REGON (stan na koniec września 2020 r.) w Raciborzu działa 5116 podmiotów gospodarki narodowej. 6 z nich to duże podmioty (jedna firma prywatna deklaruje zatrudnienie co najmniej 1000 osób, a 5 – od 250 do 999 osób). Prócz nich, w powiecie raciborskim są jeszcze 2 duże podmioty gospodarki, 1 z sektora budżetowego, 1 z prywatnego. 

Czym zajmują się raciborskie firmy? Jak wyżej wspomniano, miasto stanowi ośrodek przemysłowy, niemniej jego strukturę gospodarczą można określić jako zróżnicowaną. 21,5% wszystkich podmiotów gospodarki w Raciborzu zajmuje się handlem lub naprawą pojazdów. 10,8% to przedsiębiorstwa budowlane, a 9,6% – zakłady przemysłowe. 9,9% prowadzi działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości, 9,5% – profesjonalną, naukową lub techniczną. 

Instytucją monitorującą sytuację na lokalnym rynku zatrudnienia jest zlokalizowany w mieście Racibórz urząd pracy. W rejestrze PUP we wrześniu 2020 r. znajdowały się 1852 osoby bezrobotne, z czego 1054 stanowili mieszkańcy Raciborza. 

Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim jest niska – zarówno w porównaniu do wskaźnika obliczonego dla województwa śląskiego, jak i dla całej Polski. 

Stopa bezrobocia wg GUS (wrzesień 2020 r.):

  • powiat raciborski – 4,6%, 
  • województwo śląskie – 4,8%, 
  • Polska – 6,1%. 

PUP Racibórz

Adres: ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
E-mail: kara@praca.gov.pl, sekretariat@pup-raciborz.pl
Telefon: 32 415 45 50, 32 415 88 23, 32 419 05 02, 32 415 71 57