Praca Wyrzysk Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 12

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Wyrzysku

Wyrzysk (wielkopolskie) – charakterystyka ogólna miasta i gminy

Wyrzysk (woj. wielkopolskie) położony jest malowniczo w historycznej Krajnie, na Pojezierzu Krajeńskim, nad wpadającą do Noteci Łobżonką.

W mieście mieszka 5,1 tys. osób. Jego powierzchnia wynosi 4 kilometry kwadratowe.

Miejsko-wiejska gmina Wyrzysk rozciąga się z kolei na obszarze 159 kilometrów kwadratowych. Należą do niej 32 miejscowości, zorganizowane w 19 sołectw. Gminę zamieszkuje 14,3 tys. osób.

Wyrzysk jest jedną z pięciu miast w powiecie pilskim i jedną z 9 gmin. Do powiatu należą także gmina miejska Piła, gminy miejsko-wiejskie: Łobżenica, Ujście, Wysoka, gminy wiejskie: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo.

Miasteczko leży na trasie drogi krajowej nr 10, łączącej Szczecin i Warszawę, między Piłą (Wyrzysk i Piłę dzieli 37 km) a Bydgoszczą (dystans między miastami wynosi 54 km). Jest dobrze skomunikowane. Na układ dróg – poza połączeniami lokalnymi – składają się także drogi wojewódzkie nr 194 i nr 242. Niedaleko od granic miasteczka znajduje się stacja kolejowa. Sąsiadujące z Wyrzyskiem miejscowości to Łobżenica, Wysoka, Szamocin, Nakło nad Notecią, Margonin, Kcynia, Gołańcz czy Krajenka. Wyrzysk i stolicę Wielkopolski, Poznań, dzieli 105 km.

Profil pracodawców w mieście i gminie Wyrzysk

Wyrzysk to nieduże miasteczko i tym samym mały rynek pracy. W całej gminie działają 1073 podmioty gospodarki narodowej (REGON, 31.12.2020 r.) – w mieście 546, na terenach wiejskich – 527.

W gminie jest tylko jedno duże przedsiębiorstwo (zlokalizowane poza miastem), pozostałe podmioty to mniejsze jednostki budżetowe bądź firmy z sektora MŚP.

W gminie siedzibę ma:

 • 1030 mikropodmiotów, zatrudniających 0-9 pracowników (521 w mieście, 509 w obszarze wiejskim),
 • 35 małych podmiotów, z kadrą rzędu 10-49 osób (21 w Wyrzysku, 14 poza miastem),
 • 7 podmiotów średnich, liczących między 50 a 249 pracujących (4 w Wyrzysku, 3 na terenach wsi),
 • 1 podmiot duży, zatrudniający 250-999 osób (na obszarze wiejskim).

W strukturze własności widać przewagę sektora prywatnego – należy do niego 94,6% podmiotów z całej gminy. 78,9% ogółu stanowią działalności osób fizycznych.

Branże, w których dostępne są oferty pracy: Wyrzysk i okolice

Spośród wszystkich zarejestrowanych w Wyrzysku podmiotów gospodarki narodowej najwięcej jest w następujących sekcjach PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 108 podmiotów,
 • budownictwo – 87 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 57 podmiotów,
 • opieka medyczna i pomoc społeczna – 45 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 43 podmioty.

Pomoc w aktywizacji zawodowej, PUP Wyrzysk

Wszystkie gminy w powiecie pilskim podlegają Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pile. Ze względu na duży obszar terytorialny powiatu, część mieszkańców obsługuje filia urzędu pracy zlokalizowana w Wyrzysku:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Wyrzysku (filia PUP Piła)
  ul. Bydgoska 11
  89-300 Wyrzysk

Mieszkańcy gmin Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica i Wysoka po pomoc w aktywizacji zawodowej, poszukiwaniu pracy zgłosić powinni się właśnie do wyrzyskiej filii PUP. Mieszkańców pozostałych gmin (Piła, Ujście, Kaczory, Szydłowo) obsługuje natomiast PUP Piła:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Pile 
  al. Niepodległości 24
  64-920 Piła

Statystyki rynku pracy – Wyrzysk i okolice 

W powiecie pilskim stopa bezrobocia przybiera wartości pośrednie – między poziomem krajowym a średnia wojewódzką. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosił:

 • dla Polski – 6,2%,
 • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
 • dla powiatu pilskiego 5,5%.

Wg danych PUP w całym powiecie na koniec 2020 r. było 2931 bezrobotnych. Największą grupę stanowili mieszkańcy Piły (1583 osoby), a następnie – mieszkańcy gminy Wyrzysk (321 osób).