Praca Wyrzysk

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 364

Praca w Wyrzysku

Wyrzysk leży w północno-zachodniej części Polski, na północno-wschodnim krańcu województwa wielkopolskiego. To nieduże miasto w powiecie pilskim, stanowiące siedzibę administracji gminnej (miejsko-wiejska gmina Wyrzysk), lokalny ośrodek kulturalny, edukacyjny i usługowo-handlowy.

W gospodarce całej gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Zakładów przemysłowych nie ma tutaj wiele. Lokalny rynek pracy kształtują przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy. To oni stanowią zdecydowaną większość ogółu wyrzyskich podmiotów gospodarczych.

Ogólną sytuację na rynku zatrudnienia w powiecie pilskim można określić jako dobrą. Bezrobocie nie przekracza średniej krajowej. Największym ośrodkiem gospodarczym w okolicy jest Piła. Jakie są natomiast szanse na pracę w Wyrzysku? Jakie branże rozwijają się w tym mieście najprężniej? 

Wyrzysk – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Wyrzysk (woj. wielkopolskie) położony jest malowniczo w historycznej Krajnie, na Pojezierzu Krajeńskim, nad wpadającą do Noteci Łobżonką.

W mieście mieszka 5,1 tys. osób. Jego powierzchnia wynosi 4 kilometry kwadratowe.

Miejsko-wiejska gmina Wyrzysk rozciąga się z kolei na obszarze 159 kilometrów kwadratowych. Należą do niej 32 miejscowości, zorganizowane w 19 sołectw. Gminę zamieszkuje 14,3 tys. osób.

Wyrzysk jest jedną z pięciu miast w powiecie pilskim i jedną z 9 gmin. Do powiatu należą także gmina miejska Piła, gminy miejsko-wiejskie: Łobżenica, Ujście, Wysoka, gminy wiejskie: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo.

Miasteczko leży na trasie drogi krajowej nr 10, łączącej Szczecin i Warszawę, między Piłą (Wyrzysk i Piłę dzieli 37 km) a Bydgoszczą (dystans między miastami wynosi 54 km). Jest dobrze skomunikowane. Na układ dróg – poza połączeniami lokalnymi – składają się także drogi wojewódzkie nr 194 i nr 242. Niedaleko od granic miasteczka znajduje się stacja kolejowa. Sąsiadujące z Wyrzyskiem miejscowości to Łobżenica, Wysoka, Szamocin, Nakło nad Notecią, Margonin, Kcynia, Gołańcz czy Krajenka. Wyrzysk i stolicę Wielkopolski, Poznań, dzieli 105 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Wyrzysk

Wyrzysk to nieduże miasteczko i tym samym mały rynek pracy. W całej gminie działają 1073 podmioty gospodarki narodowej (REGON, 31.12.2020 r.) – w mieście 546, na terenach wiejskich – 527.

W gminie jest tylko jedno duże przedsiębiorstwo (zlokalizowane poza miastem), pozostałe podmioty to mniejsze jednostki budżetowe bądź firmy z sektora MŚP.

W gminie siedzibę ma:

 • 1030 mikropodmiotów, zatrudniających 0-9 pracowników (521 w mieście, 509 w obszarze wiejskim),
 • 35 małych podmiotów, z kadrą rzędu 10-49 osób (21 w Wyrzysku, 14 poza miastem),
 • 7 podmiotów średnich, liczących między 50 a 249 pracujących (4 w Wyrzysku, 3 na terenach wsi),
 • 1 podmiot duży, zatrudniający 250-999 osób (na obszarze wiejskim).

W strukturze własności widać przewagę sektora prywatnego – należy do niego 94,6% podmiotów z całej gminy. 78,9% ogółu stanowią działalności osób fizycznych.

Spośród wszystkich zarejestrowanych w Wyrzysku podmiotów gospodarki narodowej najwięcej jest w następujących sekcjach PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 108 podmiotów,
 • budownictwo – 87 podmiotów,
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 57 podmiotów,
 • opieka medyczna i pomoc społeczna – 45 podmiotów,
 • przetwórstwo przemysłowe – 43 podmioty.

Wszystkie gminy w powiecie pilskim podlegają Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pile. Ze względu na duży obszar terytorialny powiatu, część mieszkańców obsługuje filia urzędu pracy zlokalizowana w Wyrzysku:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Wyrzysku (filia PUP Piła)
  ul. Bydgoska 11
  89-300 Wyrzysk

Mieszkańcy gmin Wyrzysk, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Łobżenica i Wysoka po pomoc w aktywizacji zawodowej, poszukiwaniu pracy zgłosić powinni się właśnie do wyrzyskiej filii PUP. Mieszkańców pozostałych gmin (Piła, Ujście, Kaczory, Szydłowo) obsługuje natomiast PUP Piła:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Pile 
  al. Niepodległości 24
  64-920 Piła

W powiecie pilskim stopa bezrobocia przybiera wartości pośrednie – między poziomem krajowym a średnia wojewódzką. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosił:

 • dla Polski – 6,2%,
 • dla województwa wielkopolskiego – 3,7%,
 • dla powiatu pilskiego 5,5%.

Wg danych PUP w całym powiecie na koniec 2020 r. było 2931 bezrobotnych. Największą grupę stanowili mieszkańcy Piły (1583 osoby), a następnie – mieszkańcy gminy Wyrzysk (321 osób).

Szukaj pracy w mieście