Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Młodszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa

3 dni temu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35939

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • prowadzenie i koordynowanie procesu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego w procedurach europejskich z Polską jako krajem referencyjnym (RMS) oraz zainteresowanym (CMS),
 • przygotowywanie postanowień i decyzji Prezesa Urzędu,
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi, ekspertami zewnętrznymi i organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie wniosku Prezesa Urzędu o wszczęcie procedury wyjaśniającej, jeżeli w toku procedury zdecentralizowanej lub wzajemnego uznania powstały uzasadnione wątpliwości, iż pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, lub zmiana danych objętych tym pozwoleniem, lub zmiana dokumentacji będących podstawą wydania tego pozwolenia, może spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe (farmaceutyczne, chemiczne, biologiczne oraz pokrewne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość Prawa farmaceutycznego oraz K.p.a.,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność koordynowania prowadzonego postępowania,
 • komunikatywność, rzetelność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydatki/ kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://bip.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych lub oświadczenie kandydata potwierdzające ich spełnianie
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  Aleje Jerozolimskie 181 C,
  02-222 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 35939

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (695)
  Wałbrzych (51)
  Legnica (84)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (163)
  Toruń (91)
  Lubelskie:
  Lublin (150)
  Chełm (23)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (874)
  Tarnów (45)
  Nowy Sącz (41)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2080)
  Radom (85)
  Płock (36)
  Opolskie:
  Opole (174)
  Nysa (34)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (123)
  Przemyśl (20)
  Podlaskie:
  Białystok (118)
  Suwałki (29)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (384)
  Gdynia (153)
  Słupsk (43)
  Śląskie:
  Katowice (492)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (120)
  Elbląg (40)
  Ełk (23)
  Wielkopolskie:
  Poznań (592)
  Kalisz (46)
  Konin (46)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (308)
  Koszalin (53)
  Kołobrzeg (33)
  Auchan (88)
  Tesco (107)
  Inditex (54)
  OBI (9)
  PKP (21)
  STRABAG (7)
  ABB (105)
  Accenture (283)
  Carrefour (160)
  PKO BP (348)
  KPMG (38)
  Orange (33)
  IKEA (44)
  Budimex (20)

  Rekrutują z Praca.pl