Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Młodszy specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
83 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113111

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole instytucji obowiązanych.
 • Analizuje wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje nadzorujące.
 • Sporządza protokół pokontrolny, opracowuje projekty stanowiska do zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wystąpień pokontrolnych.
 • Bierze udział w spotkaniach i konferencjach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, podczas których prezentowana będzie działalność GIIF i Wydziału Kontroli.
 • Bierze udział w opracowywaniu wyjaśnień przepisów prawa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych lub w jednostkach współpracujących (zdefiniowanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Wiedza dotycząca przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji przez instytucje obowiązane przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość kodeksu postepowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty