Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Warszawa

96 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21567

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste wystąpienia publiczne. Praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie od strony organizacyjnej procesów rekrutacji i selekcji w szczególności: uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych ukierunkowanych na wywiad kompetencyjny oraz sporządzanie protokołów z poszczególnych etapów
 • Dobór narzędzi selekcyjnych oraz udział w projektowaniu, a następnie wykorzystywaniu zróżnicowanych metod selekcji
 • Organizowanie procesu pozyskiwania stażystów i praktykantów we współpracy z urzędami pracy, uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami, w tym koordynowanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, a następnie monitorowanie przebiegu stażu i praktyk w Urzędzie
 • Weryfikowanie, zamieszczanie i monitorowanie treści ogłoszeń rekrutacyjnych pod względem standaryzacji i terminowości
 • Analiza treści dokumentów aplikacyjnych pod kątem zachowania terminu ich złożenia i spełnienia wymagań ustawowych warunkujących możliwość ubiegania się o zatrudnienie w korpusie służby cywilnej oraz wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym
 • Informowanie kandydatów o etapach, miejscu, terminach a także o wynikach procesu rekrutacji, w tym zamieszczanie informacji o wynikach postępowań rekrutacyjnych
 • Udział w realizacji projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi m.in. weryfikacji treści modelu kompetencyjnego, adaptacji nowozatrudnionych pracowników, budowanie wizerunku Urzędu jako pracodawcy z wyboru
 • Udział w realizacji zadań na rzecz obsługi spraw budżetowych związanych z działaniami Sekcji Rekrutacji i Selekcji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze HR
 • Znajomość przepisów: ustawa o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks Pracy, ustawa o ochronie danych osobowych
 • Znajomość metod i technik rekrutacji oraz selekcji kandydatów
 • Znajomość narzędzi budowania wizerunku pracodawcy oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie onboarding’u
 • Kompetencje: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy w własnej, samodzielność, rozwiązywanie problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu opisów stanowisk pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Poznaj stanowisko: Referent

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
Referent Praca Referent

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (647)
Wałbrzych (47)
Legnica (55)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (152)
Toruń (91)
Lubelskie:
Lublin (110)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (751)
Tarnów (42)
Nowy Sącz (31)
Mazowieckie:
Warszawa (1698)
Radom (71)
Płock (39)
Opolskie:
Opole (113)
Nysa (24)
Podkarpackie:
Rzeszów (83)
Przemyśl (19)
Podlaskie:
Białystok (99)
Suwałki (30)
Łomża (18)
Pomorskie:
Gdańsk (312)
Gdynia (134)
Słupsk (40)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (99)
Elbląg (32)
Ełk (13)
Wielkopolskie:
Poznań (500)
Kalisz (41)
Konin (32)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (259)
Koszalin (64)
Kołobrzeg (29)
Auchan (142)
Tesco (361)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (18)
STRABAG (14)
ABB (53)
Accenture (131)
Luxoft (163)
PKO BP (238)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (5)
Budimex (34)

Rekrutują z Praca.pl