Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Referendarz

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Warszawa

3 dni temu

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 48393

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
Pomieszczenie pracy mieści się na piątym piętrze budynku biurowego.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • kontrola oraz zaliczanie opłat za zgłoszone przedmioty własności przemysłowej, weryfikacja poprawności wniesionych opłat, wprowadzanie stosownych korekt w celu uzupełnienia ewidencji opłat za zgłoszenia,
 • wydawanie wezwań do uiszczenia dopłaty do opłaty za zgłoszenie lub uiszczenia opłaty w związku ze złożonymi, przez zgłaszających lub ich pełnomocników, wnioskami oraz kontrola terminów wykonania wydanych wezwań,
 • prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi lub ich pełnomocnikami w celu wyjaśnienia tytułu opłaty i ustalenia numeru sprawy, której dotyczy opłata (identyfikacja opłat bez numeru zgłoszenia)
 • sporządzanie i przekazywanie do Biura Finansowo-Księgowego wniosków zwrotu opłat uznanych jako nienależne w celu ich zwrócenia wpłacającemu
 • ewidencjonowanie opłat po dokonaniu korekt w celu zaliczenia opłaty do odpowiedniego zgłoszenia oraz przeksięgowywanie opłat do innych Departamentów
 • przygotowanie wykazu zgłoszeń, w których stwierdzono brak opłaty oraz przekazywanie akt tych zgłoszeń do właściwego wydziału Departamentu Zgłoszeń w celu wydania decyzji o umorzeniu postepowania
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących realizacji zadań na stanowisku pracy w celu dostarczania danych do ogólnych statystyk Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • podstawowa znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • podstawowa znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych (obsługa komputera, poczty elektronicznej, korzystania z wyszukiwarki internetowej, pakietu MS Office w szczególności MS Excel),
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, systematyczność i terminowość, orientacja na klienta/interesariusza, łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna), radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków,
 • znajomość systemu EZD,
 • wiedza dotycząca obszaru działania Urzędu Patentowego RP.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (756)
Wałbrzych (75)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (273)
Toruń (199)
Lubelskie:
Lublin (242)
Chełm (44)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (825)
Tarnów (99)
Nowy Sącz (83)
Mazowieckie:
Warszawa (2265)
Radom (188)
Płock (67)
Opolskie:
Opole (235)
Nysa (78)
Podkarpackie:
Rzeszów (176)
Przemyśl (50)
Podlaskie:
Białystok (161)
Suwałki (54)
Łomża (42)
Pomorskie:
Gdańsk (531)
Gdynia (284)
Słupsk (103)
Śląskie:
Katowice (611)
Częstochowa (189)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (199)
Elbląg (139)
Ełk (57)
Wielkopolskie:
Poznań (675)
Kalisz (83)
Konin (71)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (421)
Koszalin (110)
Kołobrzeg (66)
Auchan (149)
Tesco (150)
Inditex (37)
Leroy Merlin (166)
Bricoman (14)
STRABAG (12)
ABB (36)
Accenture (63)
Carrefour (225)
PKO BP (327)
PwC (16)
KPMG (38)
Orange (45)
IKEA (46)
Budimex (19)

Rekrutują z Praca.pl