Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Referendarz
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
8 dni temu
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 98707

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • permanentna obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i poza administracyjne w sprawach z zakresu rewindykacji mienia i gospodarki nieruchomościami, opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowanie wyjaśniające, przygotowuje/ prowadzi rozprawy administracyjnej, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia), prowadzi procedurę odwoławczą, przyjmuje interesantów i udziela informacji.
 • Wykonuje zastępstwo procesowe, występuje przed sądami administracyjnymi, występuje przed sądami powszechnymi, przygotowuje pisma procesowe, przygotowuje pisma procesowe objęte tzw. przymusem adwokackim, przygotowuje materiał dowodowy.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc., analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/ standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,
 • myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty