Praca Sompolno Najnowsze oferty pracy: 4

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Sompolnie

Sompolno – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Sompolno zajmuje obszar 6 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkiwane przez 3,5 tys. osób. Gmina miejsko-wiejska Sompolno obejmuje 22 sołectwa i rozciąga się na terenie 137 kilometrów kwadratowych. Populacja gminy to  ok. 10 tys. osób.

W mieście i okolicach znaleźć można ciekawe zabytki. Należą do nich m.in. drewniana kaplica św. Hieronima z 1732 r., synagoga z 1910 r., w której obecnie mieści się biblioteka publiczna, kościół ewangelicki czy Kościół św. Marii Magdaleny w Sompolnie z neogotyckim prezbiterium, wzniesione w pierwszej połowie XIX w.

Na zabytkach nie kończą się jednak atrakcje tej okolicy. W obrębie gminy znajdują się szlaki turystyczne, ośrodki wypoczynkowe i kempingi zlokalizowane wokół tutejszych jezior (Lubstowskie, Mąkolno, Mostki i Szczekawa). Niedaleko od miasta rozciąga się rezerwat przyrody Kawęczyńskie Brzęki. Warto też wspomnieć, że cały powiat ma wiele walorów przyrodniczych, do których należą dolina Warty, ponad 20 jezior polodowcowych.

Rynek pracy, oferty pracy – Sompolno

Sompolno to niewielki rynek pracy, miasteczko w typowo rolniczej gminie. Jak wspomniano na wstępie, rolnictwo jest jednym z filarów lokalnej gospodarki i stanowi źródło utrzymania dla wielu mieszkańców gminy Sompolno. Region ma długie tradycje warzywniczo-sadownicze. Popularna jest produkcja jabłek, uprawa zbóż oraz roślin przemysłowych.

Warto też wspomnieć o działającej do 2009 r. odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w miejscowości Lubstów. Obecnie tereny dawnej kopalni są rekultywowane w kierunku rekreacyjnym, powstał zbiornik wodny i las – jako baza dla turystyki, żeglarstwa i sportów wodnych. 
 
Gdzie poza rolnictwem można znaleźć oferty pracy? Sompolno i okolice (gmina) to obszar działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma tu obecnie dużego przemysłu. W REGON (stan na koniec 2020 r., dane GUS) zarejestrowane są 382 podmioty w mieście i kolejne 562 na terenach wiejskich gminy. W całej gminie jest:

  • 921 mikropodmiotów (0-9 pracujących),
  • 17 podmiotów małych (10-49 pracujących),
  • 6 podmiotów średnich (50-249 pracujących).

Do sektora publicznego należy w gminie 25 podmiotów gospodarki narodowej: 17 mikrojednostek, 6 małych i 2 średniej wielkości zakłady pracy. W strukturze własności dominują podmioty prywatne, stanowią one 96,4% ogółu, a spośród nich działalności osób fizycznych (84,1%).

5 najliczniejszych sekcji PKD w gminie Sompolno to:

  1. budownictwo – 308 podmiotów,
  2. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 204 podmioty,
  3. transport i gospodarka magazynowa – 61 podmiotów,
  4. pozostała działalność usługowa – 58 podmiotów,
  5. przetwórstwo przemysłowe – 57 podmiotów.

W grudniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,2% (zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego). Rynek pracy w Wielkopolsce charakteryzuje się niższym niż krajowy poziomem tego wskaźnika, co więcej, to województwo o najniższej stopie bezrobocia w Polsce (3,7%). Dla porównania, najwyższy wskaźnik odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (10,1%). Stopę bezrobocia w powiecie konińskim (w grudniu wynoszącą 9,7%), warto więc analizować w szerszym kontekście. W samym Koninie wskaźnik wyniósł 7,1%, a najniższy był w Poznaniu – 2,0%. Należy jednak dodać, że stopa bezrobocia w powiecie konińskim jest najwyższa w województwie.

Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie liczba bezrobotnych mieszkańców powiatu na koniec 2020 r. wynosiła 6868 osób. 36,3% stanowili mieszkańcy Konina. W obrębie powiatu konińskiego najwięcej osób bezrobotnych mieszka w gminach Ślesin (7,6% ogółu), Golina (7%) oraz Kramsk (6,6%). W gminie Sompolno zarejestrowanych było z kolei 382 bezrobotnych, czyli 5,6% ogółu.