Praca Przedecz

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 353

Praca w Przedczu

Przedecz to niewielkie miasto na Kujawach, przynależące do województwa wielkopolskiego i powiatu kolskiego. Jest siedzibą władz miejsko-wiejskiej gminy Przedecz. Stanowi tym samym ośrodek administracyjny i gospodarczy o znaczeniu lokalnym. 

Głównym filarem gospodarki gminy jest rolnictwo – gospodarstwa rolne, w większości małe, stanowią źródło utrzymania dla znacznej grupy mieszkańców. Liczba podmiotów gospodarczych nie jest tu z kolei duża. Przedecz rozwija się przede wszystkim jako ośrodek handlowo-usługowy dla rolniczego regionu. Nie ma tu dużego przemysłu, zakładów produkcyjnych, które generowałyby tysiące miejsc zatrudnienia. Niemniej w powiecie bezrobocie nie jest wysokie. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się pomiędzy średnią wojewódzka i krajową.

Czym dokładnie charakteryzuje się przedecki rynek pracy i jak wypada na tle rynku pracy w Wielkopolsce?

Przedecz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Przedecz leży w zachodnio-centralnej Polsce. W północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, przy granicy z województwami łódzkim i kujawsko-pomorskim. To najmniej zaludnione i najmniejsze pod względem powierzchni miasto w powiecie kolskim. Liczy 1,6 tys. mieszkańców i zajmuje obszar 3 kilometrów kwadratowych.

Gminę miejsko-wiejska, której głównym ośrodkiem jest Przedecz, zamieszkuje ok. 4 tys. osób. Jej powierzchnia to 76,5 kilometra kwadratowego. Poza miastem do gminy należy 14 sołectw. Na układ komunikacyjny miasta składają się jedynie drogi lokalne – powiatowe i gminne. W granicach gminy przebiega także jedna droga wojewódzka.

Niedaleko Przedcza leżą takie miasta jak: stolica powiatu – Koło (30 km), Kłodawa (12 km), Chodecz (13 km), Izbica Kujawska (15 km), Lubień Kujawski (22 km), Krośniewice (24 km) czy Lubraniec (28 km).

Przedecz ze stolicą województwa Poznaniem dzieli 165 km. Odległości od niektórych innych stolic wojewódzkich to:

  • 87 km –  Łódź,
  • 168 km – Warszawa,
  • 130 km – Bydgoszcz,
  • 214 km – Wrocław.

Miasteczko położone jest malowniczo – na południowym skraju Pojezierza Kujawskiego. Od zachodu sąsiaduje z Jeziorem Przedeckim, a część północnej granicy wyznacza rzeka Noteć. Przedecz to małe, spokojne miasto z długą historią. Jej ślady widać w tutejszych zabytkach, zlokalizowanych m.in. przy centralnym punkcie miasta – Placu Wolności. Należą do nich ratusz, jatki, remiza. Będąc w mieście, warto też zobaczyć najstarszy obiekt – basztę zamkową, a także kościół św. Rodziny w Przedczu. Lubianym przez mieszkańców miejscem odpoczynku są okolice jeziora. To teren idealny do spacerów, plażowania i kąpieli w letnie dni. Nad jeziorem znajdują się również amfiteatr, plac zabaw i ścieżki rowerowe. A co ma do zaoferowania miasto w kwestii rynku pracy?

Rynek pracy, oferty pracy – Przedecz

Przedecz to niewielki ośrodek handlowo-usługowy. Nastawiony jest na zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności. Rozwija się tu także drobne przetwórstwo przemysłowe – przemysł obuwniczy i spożywczy. Warto jednak podkreślić, że ponad połowa mieszkańców gminy utrzymuje się z rolnictwa i to ono wciąż odgrywa największą rolę w tutejszej gospodarce. 

Rynek pracy w mieście i gminie kształtują przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. W Przedczu, wg danych GUS z systemu REGON (stan na koniec grudnia 2020 r.), działają 152 podmioty gospodarki narodowej. 146 to jednostki mikro (0-9 pracujących), 6 to podmioty małe (10-49 pracowników). W większości są to podmioty prywatne. Jedynie 8 jednostek należy do sektora publicznego – 6 mikro i 2 małe.

Na terenie całej gminy działa łącznie 258 podmiotów, ale również nie ma wśród nich większych zakładów pracy (249 podmiotów mikro, 9 podmiotów małych).

W przekroju branżowym firm działających w gminie widać zdecydowaną przewagę handlu, usług naprawy pojazdów – w tej sekcji PKD zarejestrowane są 93 podmioty, a także budownictwa – 50 podmiotów. W gminie działa ponadto 27 zakładów przetwórstwa przemysłowego, 12 punktów usługowych (sekcja S PKD: działalność organizacji członkowskich, naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała indywidualna działalność usługowa) i po 11 podmiotów reprezentujących sekcje: opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, transport i gospodarka magazynowa. W pozostałych branżach działa do 6 jednostek (brak podmiotów jedynie w sekcji D: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych).

Bezrobocie w powiecie kolskim utrzymuje się na niskim poziomie. Na koniec 2020 r. wg danych GUS stopa bezrobocia wynosiła tu 4,7%. Dla porównania – wartość wyliczona dla województwa wielkopolskiego to 3,7%, a dla Polski – 6,2%.

Szukaj pracy w mieście