Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych na cele artystyczne i badawczo-naukowe
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Wrocław
specjalista (mid)
8 dni temu
DK-1100- 18/21

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

zatrudni na stanowisko:

 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
na cele artystyczne i badawczo-naukowe

 

Główne zadania:
  • prowadzenie monitoringu informacji w zakresie ogłaszanych konkursów na pozyskiwanie funduszy na realizację działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej, wydawniczej, promocyjnej Akademii w ramach projektów unijnych, środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NAWA oraz innych źródeł zewnętrznego finansowania oraz rozpowszechnianie tychże informacji wśród pedagogów i studentów,
  • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ww. projektów samodzielnie w porozumieniu z jednostkami organizacyjnymi Akademii lub przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
  • koordynacja procesu aplikowania o środki finansowe pod względem formalnym (kompletowanie dokumentów, terminowe przekazywanie podmiotom zewnętrznym),
  • przygotowywanie dokumentów związanych z realizacją projektów, sporządzanie raportów, wykonywanie rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów,
  • pomoc w organizacji poszczególnych zadań projektów m.in. poprzez: przygotowywanie umów i zamówień, organizacje podróży, organizowanie tłumaczeń, organizacja spotkań, prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzaniem postępowań oraz udzielaniem zamówienia publicznego.
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe
  • doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
  • dokładność, terminowość i staranność w przygotowywaniu dokumentacji.

Poznaj

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego (AMKL, daw. Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu) − państwowa uczelnia muzyczna powstała w 1948 roku we Wrocławiu, kształcąca na studiach pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia, a także posiadająca uprawnienia do przeprowadzania postępowań habilitacyjnych oraz występowania z wnioskami o przyznanie tytułu profesora.

Podobne oferty