Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Warszawa

128 dni temu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 43660

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Wytwarzanie, wydawanie i ewidencjonowanie Wielofunkcyjnych Kart Dostępowych oraz identyfikatorów osobistych MSZ, w celu zapewnienia użytkownikom dostępu do obiektów i systemów teleinformatycznych Ministerstwa.
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu użytkowników do systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MSZ, w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i kontroli ruchu osobowego w obiektach Ministerstwa.
 • Przetwarzanie i archiwizacja danych z systemów zabezpieczenia technicznego obiektów MSZ w celu przekazania ich – uprawnionym do dokonywania sprawdzeń – komórkom organizacyjnym Ministerstwa.
 • Weryfikacja i analiza ewidencji kart typu „Wizyta”, „Zastępcza” oraz „Ambulatorium” wydawanych przez biura przepustek w obiektach Ministerstwa w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobowego Ministerstwa.
 • Opracowywanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Ministerstwie, a także formułowanie wytycznych i opiniowanie projektów takiej dokumentacji opracowanej w placówkach zagranicznych oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi przy wyznaczaniu w placówkach zagranicznych stref ochronnych i formułowanie wytycznych dotyczących organizacji takich stref oraz opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie. Formułowanie wytycznych dla opracowania takich planów w placówkach zagranicznych oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.
 • Sprawowanie bieżącej kontroli i nadzór nad stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego służących zabezpieczeniu pomieszczeń specjalnych Ministerstwa, stanowiących I strefę ochronną, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w tym zakresie.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w planowaniu i realizacji działań mających na celu zapewnienie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego wymaganych do zabezpieczenia informacji niejawnych w Ministerstwie i placówkach zagranicznych oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie po otrzymaniu odpowiedniego upoważnienia od przełożonego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze ochrony informacji niejawnych oraz administrowania systemami zabezpieczenia technicznego obiektów.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się przeszkoleniu.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie systemów zabezpieczenia technicznego obiektów.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność komunikacji.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Kreatywność.
 • Dyspozycyjność – gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych.
 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie ochrony osób i mienia.
 • Specjalistyczne przeszkolenie z zasad tworzenia specyfikacji technicznych.
 • Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia.
 • Znajomość problematyki ochrony mienia i osób, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony fizycznej.
 • Umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych takich jak: GRANTA 4 WINDOWS, BABYLON NT, COMPAS 2026, CardID.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (704)
Wałbrzych (68)
Legnica (97)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (282)
Toruń (145)
Lubelskie:
Lublin (255)
Chełm (40)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (802)
Tarnów (93)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2106)
Radom (176)
Płock (98)
Opolskie:
Opole (253)
Nysa (64)
Podkarpackie:
Rzeszów (163)
Przemyśl (44)
Podlaskie:
Białystok (165)
Suwałki (36)
Łomża (28)
Pomorskie:
Gdańsk (553)
Gdynia (288)
Słupsk (87)
Śląskie:
Katowice (709)
Częstochowa (157)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (185)
Elbląg (106)
Ełk (44)
Wielkopolskie:
Poznań (620)
Kalisz (68)
Konin (69)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (368)
Koszalin (127)
Kołobrzeg (46)
Auchan (139)
Tesco (152)
Inditex (32)
Leroy Merlin (119)
Bricoman (9)
STRABAG (20)
ABB (28)
Accenture (83)
Carrefour (146)
PKO BP (289)
PwC (20)
KPMG (37)
Orange (52)
IKEA (36)
Budimex (22)

Rekrutują z Praca.pl