Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

401 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52341

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań

 • Obsługa finansowo-księgowa Urzędu polegająca na prowadzeniu ewidencji finansowo-księgowej dowodów księgowch na kontach bilansowych i pozabilansowych
 • Kompletowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków w ramach planu rocznego wydatków
 • Aktualizowanie harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych oraz opracowywanie zapotrzebowania środków dziennych, dekadowych, miesięcznych oraz prognoza wydatków na następne trzy miesiące.
 • Przygotowanie poleceń przelewów w systemie bankowości elektronicznej
 • Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo-księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu TREZOR, EPUAP, bankowość elektroniczna NBP.