Specjalista

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Warszawa

33 dni temu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53854

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 025,57 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów
• praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

Zakres zadań

 • obsługiwanie interesantów, udzielanie informacji
 • obsługiwanie korespondencji i dokumentacji
 • organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/międzynarodowych Pełnomocnika
 • prowadzenie terminarzy i kontaktów
 • zapewnianie zaopatrzenia w materiały biurowe i spożywcze
 • prowadzenie obsługi w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych
 • prowadzenie spraw organizacyjnych Ministerstwa/ komórki organizacyjnej
 • przygotowywanie analiz zarządczo-organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi klienta lub sekretariatu
 • język angielski na poziomie B1
 • znajomość zadań i struktury MIiR, z uwzględnieniem zadań Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
 • znajomość zasad obsługi klienta
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność organizacji spotkań
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, w tym umiejętność sporządzania notatek i standardowych pism, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych