Specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

26 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63652

Warunki pracy

- Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
- 13.ste wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody
uznaniowe, jubileuszowe
- Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin
- Możliwość rozwoju zawodowego
- Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej
- Przyjazne środowisko pracy (elastyczny czas pracy, możliwość rozwoju pasji, klimatyzowane
pomieszczenia, kiosk, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat)
- Dofinansowanie do sportu i kultury, wczasy pod gruszą, zniżki PKP
- Doskonała lokalizacja urzędu w centrum Warszawy
- Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość
dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności
- Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele,
przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Opracowywanie rocznego planu przepływów finansowych, codzienna aktualizacja wykonania i planów, monitorowanie i weryfikacja poprawności danych, sporządzanie oraz dostarczanie rocznych i kwartalnych prognoz jak również raportów na podstawie planu przepływów finansowych, w ramach departamentu oraz poza, w tym do kierownictwa
 • Lokowanie okresowych nadwyżek budżetowych w tym negocjowanie warunków transakcji
 • Zarządzanie środkami walutowymi, w tym prowadzenie ewidencji stanu środków w ramach mechanizmu konsolidacji walutowej, lokowanie środków walutowych, rekomendowanie i dokonywanie transakcji wymiany walut, wskazywanie waluty do dokonania płatności w ramach obsługi długu zagranicznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub matematyka lub zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
 • Znajomość funkcjonowania rynków finansowych
 • Znajomość matematyki finansowej
 • Znajomość Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych, w tym mechanizmów dotyczących przepływów finansowych budżetu państwa
 • Umiejętność negocjacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych