Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
81 dni temu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80626

Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • odpowiada za finansową stronę realizacji projektów, w tym: opracowanie budżetu projektu i kontrolę jego wykonania, rozliczanie projektu (w tym: przygotowywanie wniosków o płatność/ sprawozdań/ raportów), identyfikowanie pojawiających się problemów i ryzyk w projekcie oraz proponowanie działań korygujących
 • przeprowadza rozeznanie rynku, opracowuje projekt umów i nadzoruje ich wykonanie w zakresie zamówień realizowanych przez departament
 • odpowiada za logistyczną obsługę spotkań i wydarzeń (w tym transport, zakwaterowanie, catering, tłumaczenia, sale, wydruk materiałów etc.) organizowanych przez departament
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty wdrożeniowe (w tym: wzory umów, wzory decyzji o dofinansowaniu, instrukcje wykonawcze, podręczniki, wzory sprawozdań, opisy systemu zarządzania/ wdrażania
 • monitoruje i aktualizuje listy projektów a także przygotowuje aneksy do umów i decyzje o dofinansowanie
 • zarządza rezerwami celowymi przeznaczonymi na finansowanie wydatków, przygotowując propozycje alokacji i relokacji środków, opracowując sprawozdania i informacje z wykorzystania środków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy unijnych
 • ogólna wiedza na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (typy, charakterystyka, nazwy Programów)
 • wiedza z zakresu wdrażania projektów pomocy technicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty