Specjalista
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Warszawa
3 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117617

Warunki pracy

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa (budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).


Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na 4 piętrze – winda, klatka schodowa).


Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia serwerowe, sieciowe, skaner, drukarka.


Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Odpowiada za codzienny monitoring zdarzeń i informacji z systemów bezpieczeństwa
 • Identyfikuje i reaguje na złośliwy lub podejrzany ruch sieciowy
 • Aktualizuje urządzenia i systemy sieciowych
 • Identyfikuje i usuwa podatności w infrastrukturze sieciowej
 • Wdraża procesy bezpieczeństwa IT
 • Wdraża i konfiguruje urządzenia sieciowe oraz systemy bezpieczeństwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: informatyka lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z siecią lub bezpieczeństwem w dziale IT
 • Dobra znajomość konfiguracji i implementacji sprzętu sieciowego Cisco
 • Praktyczne doświadczenie w zakresie technologii firewall firmy Cisco oraz Checkpoint
 • Dobra znajomość języka angielskiego technicznego
 • Umiejętności analityczne, komunikatywność, wielozadaniowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziana udokumentowana znajomość technologii Cisco Certified Network Associate (CCNA)
 • Znajomość technologii Checkpoint Certified Security Administrator (CCSA)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie ww. dziedzinie
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-26 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11,
  00-828 Warszawa.
  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „oferta na stanowisko Specjalista ds. bezpieczeństwa sieci”.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie  danych), (dalej: RODO), Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że:


  1)      Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (adres siedziby: al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, kontakt e mail: gi@piorin.gov.pl, tel. 22 652 92 90, 22 652 92 91);


  2)      Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;


  3)      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym;


  4)      Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile;


  5)      Dane osobowe będą przetwarzane  w trakcie trwania naboru. Po upływie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu;


  6)      Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego  miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;


  7)      Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


  8)      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa możliwy jest kontakt pod adresem mailowym: a.kustosz@piorin.gov.pl;


  Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Głównym Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

  Aplikuj teraz

  Podobne oferty