Starszy referent w Dziale Obsługi Badań Naukowych
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
Kraków
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
5 dni temu

Ogłoszenie numer: 5992230, z dnia 2021-11-24

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko

Starszy referent w Dziale Obsługi Badań Naukowych

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

 

Opis stanowiska

 • Opracowanie merytoryczne dokumentów dotyczących działalności naukowej Instytutu oraz danych do oceny dorobku Instytutu i kategoryzacji jednostek,
 • Sprawozdawczość w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on i Polskiej Bibliografii Naukowej PBN,
 • Sporządzanie opisowych raportów z działalności Instytutu dla jednostek nadrzędnych,
 • Redagowanie planów zadaniowych Instytutu,
 • Prowadzenie wewnętrznej bazy danych z publikacjami uwzględniającej parametry potrzebne do oceny działalności jednostki,
 • Edycja pism urzędowych, komunikowanie się z jednostkami nadrzędnymi.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe,
 • Bardzo dobra znajomość środowiska Windows i pakietu MS Office,
 • Bardzo dobra umiejętność korzystania z Internetu w zakresie wyszukiwania informacji, obsługi internetowych aplikacji,
 • Zdolność myślenia analitycznego i rozumienie przepisów prawa,
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy wielozadaniowej,
 • Sumienność,
 • Dobra organizacja pracy
 • Wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • Znajomość systemu POL-on, PBN,
 • Znajomość Ustawy o Polskiej Akademii Nauk i Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • Praca i doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy

 • Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 lub 08:00 – 16:00,
 • Stabilne warunki pracy.

ZGŁOSZENIA:

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. Zgłoszenie to powinno być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty sporządzone języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski. Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w terminie do 30 listopada 2021 r. z dopiskiem: „DSP/22/2021” na adres:

 

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

 

DOKUMENTY WYMAGANE:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (CV),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym
  i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,

w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ PAN proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IFJ PAN przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 15 grudnia 2021 r.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Bierzemy udział w największych eksperymentach naukowych na świecie współpracując z najbardziej znaczącymi zagranicznymi i krajowymi instytucjami naukowo-badawczymi.

Pracownicy IFJ PAN kierują się wspólnym celem

 • chcą osiągnąć to, co niemożliwe,
 • zrobić to, czego nigdy wcześniej nie robiono,
 • być najlepsi, nie tylko w dziedzinie nauk fizycznych ale także pokrewnych – między innymi takich jak – biologia radiacyjna, radioterapia, dozymetria, radiochemia, fizyka medyczna, biofizyka, inżynieria oraz badania interdyscyplinarne.

Dlatego potrzebujemy nie tylko fizyków i inżynierów – jeśli jesteś studentem, rozpoczynasz karierę albo jesteś profesjonalistą, niezależnie od dziedziny specjalizacji, IFJ PAN może być Twoją szansą na rozwój zawodowy! Tutaj tworzymy międzynarodowe grupy badawcze – w Instytucie pracowali obywatele dwudziestu siedmiu państw. W IFJ PAN seniorzy pracują z absolwentami.

To tu tworzymy wspólny świat!

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą naukową w renomowanym międzynarodowym zespole oraz chcesz aktywnie włączyć się w prowadzenie prac badawczych, przed podjęciem decyzji gdzie zamierzasz realizować swoją karierę naukową możesz do nas przyjść, zobaczyć pracę naukowca, porozmawiać i przekonać się!

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia ofert praktyk, tematów prac dyplomowych (I i II stopnia, III stopnia) oraz ofert pracy (stanowiska naukowe, stanowiska nienaukowe). Możesz także do nas przyjść zobaczyć laboratoria, skorzystać z ofert Dnia Otwartego, Małopolskiej Nocy Naukowców lub porozmawiać z naszymi pracownikami.

Podobne oferty