Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy specjalista

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Warszawa

133 dni temu

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35870

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • koordynacja działań związanych z realizacją polityki jakości w Urzędzie,
 • koordynowanie procesu identyfikacji, analizy i opisu procesów zachodzących w Urzędzie,
 • koordynowanie procesu ustalania strategii oraz celów strategicznych i rocznych, a także monitorowanie ich wykonania,
 • koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne zadań związanych z przeprowadzaniem procesu samooceny w ramach kontroli zarządczej oraz współpraca w procesie przygotowania oświadczenia Prezesa o stanie kontroli zarządczej,
 • sporządzanie planu działalności Urzędu kierowanego do ministra właściwego do spraw zdrowia, monitorowanie jego wykonania oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu działalności,
 • koordynacja przebiegu audytu BEMA (Benchmarking of European Medicines Agencies) w Urzędzie oraz monitorowanie rekomendacji wynikających z przewodzonego audytu,
 • reprezentowanie Urzędu w pracach grupy Working Group of Quality Managers,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi, w tym instytucjami międzynarodowymi, w zakresie spraw związanych z systemem zarządzania jakością.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w tym 2 lata na stanowisku pracy związanym z wdrażaniem lub/i utrzymaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001,
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001,
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności analityczne oraz umiejętności komunikacyjne i organizacyjne,
 • znajomość wymagań systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2015,
 • umiejętność przygotowywania dokumentów wymaganych PN-EN ISO 9001-2015.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość tematyki zarządzania procesowego,
 • znajomość profesjonalnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie procesowe i modelowanie procesów, np. ADONIS NP,
 • doświadczenie we wdrażaniu zarządzania procesowego i/lub zarządzania przez cele w organizacji,
 • certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania jakością lub menadżera systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (762)
Wałbrzych (54)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (227)
Toruń (123)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (24)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (939)
Tarnów (63)
Nowy Sącz (63)
Mazowieckie:
Warszawa (2323)
Radom (167)
Płock (94)
Opolskie:
Opole (229)
Nysa (91)
Podkarpackie:
Rzeszów (151)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (137)
Suwałki (43)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (470)
Gdynia (211)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (526)
Częstochowa (168)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (168)
Elbląg (118)
Ełk (78)
Wielkopolskie:
Poznań (687)
Kalisz (74)
Konin (49)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (333)
Koszalin (81)
Kołobrzeg (33)
Auchan (167)
Tesco (71)
Inditex (44)
Leroy Merlin (135)
Bricoman (8)
STRABAG (10)
ABB (23)
Accenture (278)
Carrefour (92)
PKO BP (327)
PwC (31)
KPMG (40)
Orange (21)
IKEA (26)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl