Starszy specjalista

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Warszawa

30 dni temu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 52724

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
Wyjazdy służbowe.
Wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej.
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Obsługa standardowych urządzeń biurowych.
Węzeł sanitarny częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy).
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Tworzenie wymagań merytorycznych w zakresie produkcji i kontroli jakości danych przestrzennych, udział w tworzeniu metodyki kontroli jakości i realizacja kontroli jakości w celu sprawnej obsługi bieżących zadań Wydziału.
 • Uczestniczy w odbiorach produktów realizowanych w ramach zadań Wydziału oraz bieżąca współpraca z pozostałymi zespołami w celu efektywnej realizacji pracy, w tym bieżące raportowanie i sprawozdawczość prac kontroli jakości.
 • Tworzenie analiz i przygotowywanie propozycji rozwiązań niestandardowych problemów w zakresie kontroli jakości danych przestrzennych w celu terminowej i zgodnej z założeniami realizacji umów na produkcję i kontrolę jakości danych przestrzennych.
 • Udział w bieżącej współpracy na linii Zamawiający-Wykonawcy w zakresie zagadnień merytorycznych, w tym udział w przygotowywaniu wkładu do pism oraz wspieranie współpracy z interesariuszami w zakresie merytorycznym, w celu zapewnienia efektywnej obsługi bieżących zadań Wydziału.
 • Uczestniczy w pracach związanych z tworzeniem, specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych.
 • Uczestniczy w działaniach związanych z zarządzaniem wymaganiami interesariuszy produktów wytwarzanych przez Wydział oraz wspieranie zadań promocji i szkoleń poprzez m.in. przygotowywanie wkładów merytorycznych do materiałów i ich fachową merytoryczną ocenę, przygotowywanie i przeprowadzanie wystąpień publicznych w celu efektywnego wykorzystania danych przestrzennych przez interesariuszy.
 • Uczestniczy w przygotowaniu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych odnośnie budowy e-usług i baz danych przestrzennych w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Uczestniczy we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami w celu realizacji prac badawczych i rozwojowych odnośnie produkcji i udostępniania baz danych przestrzennych oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, zapewnia, iż komunikacja, konfiguracja i jakość są realizowane zgodnie z obowiązującymi strategiami w celu terminowej i efektywnej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w produkcji lub kontroli jakości danych przestrzennych
 • dobra znajomość narzędzi GIS,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu systemów informacji przestrzennej,
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem danych przestrzennych,
 • znajomość zagadnień związanych z kontrolą jakości danych przestrzennych,
 • ogólna znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych