Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Warszawa
36 dni temu
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84582

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w godz. 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych, w tym wyjazdy służbowe związane z przeprowadzanymi kontrolami. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Samodzielnie prowadzi sprawy w zakresie postępowań administracyjnych związanych z obszarem zadaniowym higieny radiacyjnej, w tym dotyczące wydawania zgód na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych
 • Przygotowuje wyjaśnienia i opinie w zakresie aktów prawnych pozostających w kompetencji Zespołu oraz odpowiedzi na pisma, skargi, wnioski, interpelacje i zapytania Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kompetencji Zespołu
 • Sprawuje nadzór nad podmiotami prowadzącymi szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta oraz inspektora ochrony radiologicznej
 • Przygotowuje oraz opiniuje projekty aktów prawnych lub innych dokumentów z zakresu higieny radiacyjnej
 • Współpracuje z urzędami i instytucjami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zagadnień związanych z higieną radiacyjną
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakresie załatwianych spraw
 • Uczestniczy w kontrolach kompleksowych i problemowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kompetencji Zespołu
 • Organizuje pod względem merytorycznym krajowe narady szkoleniowe dla pracowników pionu higieny radiacyjnej stacji sanitarno-epidemiologicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub z zakresu zdrowia publicznego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo atomowe w zakresie regulacji dotyczących ochrony radiologicznej oraz stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, oraz aktów wykonawczych w tym zakresie
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność formułowania stanowisk na piśmie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnie
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Inicjatywa w działaniu
 • Komunikatywność

Podobne oferty