Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
63 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114641

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Ustala, na podstawie dokumentacji, kto (osoby fizyczne i prawne) i za jakie mienie występował o odszkodowanie na podstawie międzynarodowych układów odszkodowawczych (indemnizacyjnych) oraz kto i za jakie mienie otrzymał odszkodowanie, w celu umożliwienia wprowadzenia informacji i dokumentów do zbioru danych oraz wykorzystania w postępowaniach administracyjnych.
 • Tworzy zbiory danych obejmujących roszczenia (mienie i osoby, którym roszczenie przysługiwało), objęte skutkami międzynarodowych układów odszkodowawczych oraz dokumentację wykonania tych układów. Celem tego jest umożliwienie ustaleń w związku z postępowaniami administracyjnymi, publikacją danych o nieruchomościach odszkodowanych oraz w związku z wnioskami podmiotów posiadających interes prawny lub faktyczny do dysponowania takimi informacjami, w szczególności: prokuratur, organów ścigania, sądów oraz organów administracji publicznej.
 • Administruje bazą danych zawierającą dane o roszczeniach (mienie i osoby, którym roszczenie przysługiwało) objętych skutkami międzynarodowych układów odszkodowawczych oraz dokumentacją wykonania tych układów, w celu zarządzania uprawnieniami do korzystania z systemu, nadzoru nad prawidłowością działania oraz przygotowaniem rozwoju systemu.
 • Dokonuje ustaleń, czy przyznano odszkodowania określonym osobom lub za określone nieruchomości, w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski podmiotów posiadających uprawnionych do uzyskania takich informacji, m. in. w trybie dostępu do informacji publicznej oraz na zapytania prokuratur, organów ścigania, sądów oraz organów administracji publicznej.
 • Udziela informacji w zakresie prowadzonych postępowań (w tym na zapytania lub interpelacje poselskie, wnioski o udostępnienie informacji publicznej, zapytania sądów oraz organów ścigania), w drodze stosownych pism lub rozstrzygnięć wynikających z odrębnych przepisów.
 • Pozyskuje i opracowuje dokumentacje z wykonania międzynarodowych układów odszkodowawczych, w celu zwiększenia i skompletowania zakresu dostępnych danych o wykonaniu międzynarodowych układów odszkodowawczych (indemnizacyjnych).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku filologia francuska lub filologia romańska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość języka francuskiego i języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość podstaw prawa cywilnego w zakresie tytułu III księgi pierwszej kodeksu cywilnego „Mienie”
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość zagadnień z zakresu źródeł informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości (księgi wieczyste, ewidencja gruntów)
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność obsługi edytorów tekstu (Word) i arkuszy kalkulacyjnych (Excel) na poziomie średniozaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język niemiecki lub j. flamandzki lub j. duński lub j. szwedzki lub j. norweski lub j. grecki na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentów
 • Umiejętność odczytywania danych z map zawartych w zasobach geodezyjno- kartograficznych

Podobne oferty