Praca Hrubieszów

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 504

Praca w Hrubieszowie

Hrubieszów leży w południowo-wschodniej części Polski, niedaleko wschodniej granicy kraju – granicę miasta i granicę polsko-ukraińską dzielą ok. 4 km. Miasto przynależy do województwa lubelskiego i jest siedzibą władz powiatu hrubieszowskiego oraz wiejskiej gminy Hrubieszów. Tym samym stanowi dla mieszkańców regionu ośrodek administracyjny.

Zabytki Hrubieszowa (woj. lubelskie)

Hrubieszów, jako jedyne miasto w powiecie, jest najlepiej rozwiniętym gospodarczo ośrodkiem w regionie. Ze względu na położenie ma możliwość transgranicznej współpracy, wymiany handlowej. W jakich branżach pracują mieszkańcy miejscowości? W jakich kierunkach rozwija się Hrubieszów?

Hrubieszów – liczba mieszkańców, położenie

Miasto zajmuje 33 kilometry kwadratowe terenu i jest zamieszkiwane przez ok. 17,5 tys. osób.

Hrubieszów współtworzy z siedmioma gminami wiejskimi (Dołhobyczów, Horodło, Hrubieszów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice) powiat hrubieszowski. Pomimo peryferyjnego położenia zarówno w kraju, jak i w województwie, jest dobrze skomunikowany z wieloma dużymi ośrodkami. Biegnie tędy droga krajowa nr 74 relacji Wieluń – Zosin (jej fragment stanowi obwodnicę miasta) oraz droga wojewódzka nr 844 (z Chełma do Dołhobyczowa). Sieć połączeń uzupełniają drogi powiatowe i gminne, a także linie kolejowe.

Trasa z Hrubieszowa do Lublina obejmuje 120 km. Bliżej znajdują się takie miejscowości jak Zamość (51 km), Chełm (53 km) czy Tomaszów Lubelski (59 km).  Przygraniczne położenie generuje w mieście duży ruch pojazdów. Najbliższe drogowe przejście graniczne to Zosin-Uściług – oddalone jest o 21 km od Hrubieszowa.

Rynek pracy, oferty pracy – Hrubieszów

Co składa się na profil gospodarczy Hrubieszowa? Miasto za siedzibę swojej działalności obrało 2026 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: REGON, 31.08.2020 r.). Ze względu na deklarowaną liczbę pracujących oraz strukturę własności dzielą się następująco:
    • 1957 łącznie (z czego 43 w sektorze publicznym, 1905 w sektorze prywatnym) – samozatrudnieni oraz podmioty, w których pracuje do 9 osób,
    • 50 (22 budżetowe, 28 prywatnych) – jednostki liczące między 10 a 49 zatrudnionych,
    • 17 (12 państwowych, 5 prywatnych) – pracodawcy dla kadry rzędu 50-249 osób,
    • 2 (obie jednostki budżetowe) – podmioty zatrudniające między 250 a 999 pracowników.

Spośród sekcji PKD najwięcej przedsiębiorców w Hrubieszowie wybrało handel hurtowy i detaliczny, naprawę pojazdów samochodowych – 676 podmiotów w REGON w tej sekcji. Rozwinięte są też branża budowlana, usługowa, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe.

W sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, a w woj. lubelskim – 8,1%. Czy Hrubieszów zaniża, czy może zawyża wynik Lubelszczyzny? Zgodnie z danymi GUS powiat hrubieszowski jest drugim z powiatów z największą stopą bezrobocia – wynosi ona 12,4%, a więcej jest jedynie w powiecie włodawskim – 14,9%.

Na koniec II kwartału 2020 r. znajdujący się w Hrubieszowie urząd pracy miał w rejestrze bezrobotnych 3503 osoby. Urząd obsługuje mieszkańców miasta i gmin wiejskich. Największą część bezrobotnych stanowili mieszkańcy miasta – 971 osób, druga pod tym względem była gmina Hrubieszów – 570 osób, trzecia – Werbkowice – 497 osób.

Bezrobocie, w tym długotrwałe, niedopasowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb pracodawców w regionie, mimo stopniowo rozwijającego się rynku pracy stanowią ogromne wyzwanie dla samorządu.

Z drugiej strony, część hrubieszowskich pracodawców boryka się z problemami rekrutacyjnymi. Przeszkodą jest głównie brak wymaganych uprawnień, doświadczenia czy umiejętności praktycznych wśród kandydatów do pracy. Zgodnie z badaniem Barometr zawodów w powiecie hrubieszowskim panuje deficyt zawodów w branży budowlanej (brakuje inżynierów budownictwa, inspektorów nadzoru budowlanego, kierowników budowy, a także monterów instalacji budowlanych), motoryzacyjnej (deficyt kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, instruktorów nauki jazdy, blacharzy i lakierników oraz diagnostów samochodowych). W branży medycznej znajdą pracę w Hrubieszowie bądź okolicy lekarze, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci i masażyści, a także ratownicy medyczni. Pozostałe grupy zawodów określone mianem deficytowych to: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi. 

Z drugiej strony w powiecie wskazano też kilkanaście grup zawodów, których przedstawiciele mogą mieć trudności z podjęciem pracy. Hrubieszów i okolice (w granicach powiatu) wg Barometru odnotowują nadwyżkę: prawników, ekonomistów, filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, pracowników administracyjnych i biurowych, sekretarek, asystentów, specjalistów administracji publicznej. Nie tylko praca w biurze w Hrubieszowie może być trudna do zdobycia. Na lokalnym rynku dostrzegalna jest też nadwyżka: mechaników pojazdów samochodowych, ślusarzy, techników informatyków i techników mechaników, specjalistów technologii żywności i żywienia, specjalistów rolnictwa i leśnictwa, a także rolników i hodowców.

PUP Hrubieszów:

Adres: ul. Leśmiana 11, 22-500 Hrubieszów
E-mail: sekretariat@hrubieszow.praca.gov.pl
Telefon: 84 696 26 91.

Szukaj pracy w mieście