Praca Annopol

Najnowsze oferty pracy: 502

Praca w Annopolu

Annopol (woj. lubelskie) leży we wschodniej części Polski, na Wzniesieniach Urzędowskich nad Wisłą. To jedno z trzech miast powiatu kraśnickiego, obok Kraśnika i Urzędowa, siedziba miejsko-wiejskiej gminy i jako taka lokalny ośrodek administracyjny. Czy jest też centrum gospodarczym regionu? Jakie branże są w tej okolicy rozwinięte? Na kogo czeka praca w Annopolu? Miasto z pewnością warto poznać bliżej, zwłaszcza poszukując pracy w województwie lubelskim.

Annopol – liczba mieszkańców, położenie

Historia osadnictwa na terenie dzisiejszego Annopola (dawnej wsi Rachów) jest długa i sięga średniowiecza. Miejscowość ostatecznie uzyskała prawa miejskie 1 stycznia 1996 r. Miasto zajmuje 7,75 kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy 2488 mieszkańców. Annopola na mapie Polski należy szukać w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, niedaleko jego granicy ze Świętokrzyskiem i z Podlaskiem. Miejscowość jest ważnym węzłem komunikacyjnym w regionie. Przez gminę Annopol biegnie droga krajowa nr 74, na której znajduje się w mieście most na Wiśle oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 824 i nr 854. Dystans z Annopola do stolicy województwa lubelskiego wynosi 89 km, a niewiele dalej jest do stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielc – 97 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Annopol

Lubelszczyzna nie należy do regionów szczególnie rozwiniętych przemysłowo, jest natomiast znaczącym ośrodkiem produkcji rolnej. Dobrze funkcjonuje tu zwłaszcza sektor rolno-spożywczy. A jak wygląda profil gospodarczy samego Annopola? Liczba prowadzonych tu przedsiębiorstw jest niewielka. W lipcu 2020 r. w systemie REGON figurowało 238 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w mieście. Trzy największe zakłady zatrudniają między 50 a 249 osób (dwa z nich reprezentują sektor publiczny). Najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw (227 podmiotów zatrudnia do 9 osób).

Czy w kontekście Annopola możemy mówić o rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców miasta? By odpowiedzieć na to pytanie, warto porównać stan REGON z poprzednich lat. Dla przykładu w lipcu 2018 r. w mieście wpisanych do rejestru było 227 podmiotów. Przybyło 11 jednostek mikro- i jedna średnia (od 50 do 249 pracowników). W 2020 r. w mieście działa też o jeden zatrudniający między 10 a 49 osób podmiot mniej. Widać więc, że rośnie liczba mikroprzedsiębiorstw, a wraz z nią konkurencyjność najmniejszych lokalnych firm. Najwięcej z nich zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów. Sporo jest też w Annopolu firm usługowych, budowlanych i z branży przetwórstwa przemysłowego.

Ważny wskaźnik rozwoju lokalnego rynku pracy stanowi stopa bezrobocia. W lipcu 2020 r. w powiecie kraśnickim wynosiła 10,3%. To wartość wyższa niż obliczona dla województwa lubelskiego (8,1%) i dla całej Polski (6,1%). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku zarejestrowanych było 4,5 tys. osób bezrobotnych.

Lokalny rynek zatrudnienia nie należy do zróżnicowanych. Praca w Annopolu jest niedostępna w dużych zakładach i w wielu zawodach, co uznać można za jeden z powodów migracji annopolan do większych miast. Ważnym ośrodkiem gospodarczym dla regionu jest Kraśnik. W oddalonym o 29 km mieście działają duże zakłady w przemyśle metalowym. Inne nieodległe miejscowości, które pełnią funkcje poszerzonego rynku pracy dla mieszkańców Annopola to np. Sandomierz (30 km) czy Ostrowiec Świętokrzyski (37 km).

Planując ścieżkę kariery, dobrze jest sprawdzić, w jakich rejonach wybrany zawód cieszy się zapotrzebowaniem. Po informacje, do kogo są kierowane oferty pracy w województwie lubelskim oraz w innych częściach Polski, warto sięgnąć do wykonywanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozy Barometr zawodów. Sporządzona przez ekspertów lista zawodów deficytowych w powiecie kraśnickim jest długa i obejmuje bardzo zróżnicowane branże. Zapotrzebowanie na pracowników zaznacza się wyraźnie w budowlance, gastronomii, transporcie i logistyce, opiece zdrowotnej, branży elektromechanicznej, finansowej, usługach i innych sektorach. Jak widać, w obrębie powiatu zapotrzebowanie dotyczy różnorodnych branż. Z drugiej strony lista zawodów nadwyżkowych także obejmuje sporą grupę zawodów. Wśród nich są absolwenci kierunków humanistycznych (np. część nauczycieli, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy), ale też biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, pracownicy biurowi, sprzedawcy i kasjerzy, technicy informatycy, opiekunki dziecięce, kierowcy samochodów osobowych i inni.

Szukaj pracy w mieście