Asystentka dyrektora szkoły
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Warszawa
52 dni temu


Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Warszawie jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Od ponad 120 lat świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia.
Swoją działalność edukacyjną ZDZ - jako podmiot prowadzący - realizuje poprzez sieć przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych, zgodnie z art. 2 ust. 1, 2 i 3a, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce działalności.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest stowarzyszeniem oświatowym o tradycjach sięgających ubiegłego wieku.

Od 1962 roku stowarzyszenie funkcjonuje pod nazwą: Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Asystentka dyrektora szkoły
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • prowadzenie sekretariatu uczniowskiego szkół średnich i policealnych (ewidencja księgi uczniów, absolwentów, wydawanie legitymacji szkolnych, indeksów, prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania, prowadzanie księgi wydanych zaświadczeń, zgłaszanie uczniów do egzaminów maturalnych/zawodowych do OKE),
 • wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,
 • współpraca z działem księgowym m. in. w zakresie rozliczania pracy nauczycieli, sprawozdawczość na rzecz Urzędu Miasta i MEN GUS,
 • prowadzenie archiwum szkolnego.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów oświatowych,
 • umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 • znajomość szkolnych systemów (SIO, ODPN),
 • znajomość dziennika elektronicznego LIBRUS,
 • znajomość języka angielskiego (B1),
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,
 • biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 2 lata,
 • wysoka kultura osobista,
 • miła aparycja,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne niezbędne w pracy wymagającej ciągłego kontaktu z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • dyspozycyjność (praca również w weekendy).
Oferujemy: 
 • umowę o pracę,
 • stabilną pracę w rozwijającej się firmie.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny

Prosimy o dołączenie do swoich aplikacji wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Klauzulą rekrutacyjną znajdującą się poniżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w mojej aplikacji rekrutacyjne, w tym zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w celu prowadzenia rekrutacji przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Wiem że:
a) Administratorem Danych Osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, NIP 526-025-13-74, REGON 000512361, e-mail: zarzad@zdz.edu.pl; Inspektorem Danych Osobowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest Justyna Podłucka, adres email: prezydialny@zdz.edu.pl, tel. (22) 831-00-81.
b) Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji,
c) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda,
d) Dane osobowe zostały podane dobrowolnie,
e) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w rekrutacji oraz hosting poczty elektronicznej,
f) Dane są przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na dalsze ich przetwarzanie – w takim wypadku do wycofania zgody,
g) Zgoda na przetwarzanie może być w każdej chwili cofnięta, co skutkować będzie usunięciem danych,
h) Kandydat ma prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z uniemożliwieniem brania udziału w rekrutacji. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłosić IOD na adres email: prezydialny@zdz.edu.pl,
i) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego”.