Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa

44 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 69244

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw finansowo- księgowych w zakresie planowania i sprawozdawczości. Prowadzenie ewidencji zmian planu GIOŚ. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
 • Wprowadzanie oraz przekazywanie do systemu TREZOR i E-PUAP sprawozdań i zmian planów
 • Bieżąca analiza w wydatków w stosunku do planu
 • Wykonywanie przesunięć w planie, na wniosek komórki merytorycznej, pomiędzy paragrafami
 • Analiza i windykacja należności budżetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo-księgowej w państwowych jednostkach budżetowych
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
 • znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Obsługa systemu TREZOR, EPUAP