Praca Książ Wielkopolski Najnowsze oferty pracy

Nie znaleźliśmy ofert pracy spełniających wybrane kryteria.
Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania.

Praca WIELKOPOLSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Książu Wielkopolskim

Książ Wielkopolski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Książ Wielkopolski położony jest na pograniczu Kotliny Śremskiej i Wału Żerkowskiego. To najmniejsze miasto w powiecie – rozciąga się na obszarze 2 kilometrów kwadratowych i liczy 2,7 tys. osób. Do powiatu śremskiego należą także oddalony o ok. 15 km od Książa Wlkp. Śrem (siedziba władz powiatowych) oraz położony 18 km od Książa – Dolsk.

Miasto Książ Wielkopolski jest siedzibą organów administracji miejsko-wiejskiej gminy Książ Wielkopolski. Gmina zajmuje terytorium o wielkości prawie 148 kilometrów kwadratowych, mieszka w niej ok. 8 tys. mieszkańców. Od północy granicę gminy wyznacza rzeka Warta, od południa kanał Obra.

Do najważniejszych zabytków miasta należą kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Mikołaja w Książu Wielkopolskim, wybudowany w 1755 r. i powiększony w połowie XX w., kościół św. Antoniego Padewskiego z końcówki XVIII w., rynek przy Pl. Kosynierów z XIX- i XX-wieczną zabudową, a także cmentarz i mogiły powstańców poległych w bitwie o Książ. Ciekawe zabytki można znaleźć także w innych miejscowościach gminy, np. Chwałkowie Kościelnym, Chrząstowie, Gogolewie czy Mchach.

Układ komunikacyjny miasteczka tworzą drogi powiatowe i gminne. Biegnie tędy jedna trasa wojewódzka – nr 463. Zapewnia ona dojazd do drogi krajowej nr 11. Poza miastami powiatu śremskiego w sąsiedztwie Książa Wielkopolskiego znajdują się takie miejscowości jak Jaraczewo, Borek Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Jarocin, Żerków, Kórnik, Miłosław oraz Gostyń. By dojechać z Książa Wielkopolskiego do Poznania, trzeba pokonać trasę o długości 60 km, co zajmuje około godziny. 

Rynek pracy, oferty pracy – Książ Wielkopolski

Książ Wielkopolski, jako niewielkie miasto, tworzy również małych rozmiarów rynek pracy. 321 w mieście i 470 na terenie gminy – to liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON (dane GUS, stan REGON na 31.12.2020 r.). W obrębie gminy najwięcej firm zajmuje się budownictwem (26,7% ogółu zarejestrowanych tu podmiotów gospodarki narodowej) i handlem oraz naprawą pojazdów (19,1%). 9,7% wszystkich jednostek w REGON stanowią zakłady przetwórstwa przemysłowego (głównie drobny przemysł spożywczy i chemiczny). W mieście działa też sporo punktów świadczących różnorodne usługi, firm transportowych. Ważne miejsce w lokalnej gospodarce zajmuje także rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 

Struktura wielkości i własności podmiotów w gminie wygląda następująco:

  • 0-9 pracujących – 761 podmiotów: 11 w sektorze publicznym, 752 w sektorze prywatnym,
  • 10-49 pracujących – 25 podmiotów: 7 w sektorze publicznym, 18 w sektorze prywatnym,
  • 50-249 pracujących – 5 podmiotów w sektorze prywatnym.

Jak widać, możliwości rozwoju kariery w Książu Wielkopolskim i jego najbliższej okolicy są mocno ograniczone. Dlatego, analizując lokalny rynek pracy, warto spojrzeć na temat szerzej. Zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych powiatach i województwach Polski analizuje badanie Barometr zawodów. Zgodnie z nim w powiecie śremskim wskazano 38 grup zawodów, w których brakuje wykwalifikowanych i chętnych do pracy kandydatów. Na liście są profesje związane z branżą budowlana i produkcją przemysłową, nauczyciele i pedagodzy, pracownicy sektora usług medycznych, opiekuńczych. Wakaty znaleźć można w finansach, handlu, firmach związanych z IT, gastronomią, przedsiębiorstwach transportowych, a także świadczących inne usługi. Z kolei osoby szukające pracy biurowej mogą napotkać trudności na rynku pracy. Jako nadwyżkowe zostały wskazane dwie grupy zawodów: pracownicy administracyjni i biurowi oraz sekretarki i asystenci. 

Stopa bezrobocia na koniec 2020 r. wynosiła (zgodnie z danymi GUS):

  • 2,9% w powiecie śremskim,
  • 3,7% w województwie wielkopolskim,
  • 6,2% w Polsce.